• Toezicht en Handhaving

  22 september − Vorige week liep raadslid Rick Zagers mee met het team Toezicht & Handhaving van de gemeente Breda. Als woordvoerder veiligheid is Zagers zeer geïnteresseerd in het werk van deze mannen en vrouwen. Lees verder

 • Klantvriendelijkheid Gemeente Breda

  07 september − Uit nieuw onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat gemeenten vaak nog niet voldoende klantvriendelijk zijn. Veel mensen worden niet teruggebeld over hun vraag of soms krijgen ze zelfs een foutief antwoord. VVD Breda stelde vragen hoe het in Breda gaat. Lees verder

 • Verkeersituatie Molenstraat – St. Annastraat

  21 juli − Zowel BredaVandaag (18 juli jl.) als BNdeStem (19 juli jl.) schrijven over klachten van bewoners en ondernemers over o.a. te hard rijden, huftergedrag van automobilisten maar ook over het uitblijven van duidelijkheid over de concrete maatregelen. Betrokkenen geven aan dat het wachten is op het eerste ongeluk. VVD Breda stelde vragen over deze situatie aan het College van B&W Lees verder

 • Vragen aan College inzake nieuwe kliko’s in Bavel, Ulvenhout, Teteringen, Prinsenbeek en Ruitersbos

  15 juli − Afgelopen jaar is de Gemeente Breda gestart met het programma ‘Van afval naar grondstof’. Een ambitieus programma waarbij er veel verandert ten aanzien van de scheiding en het ophalen van afval in Breda. In het kader van duurzaamheid, en in het kader van het naar beneden brengen van de afvalstoffenheffing, wordt er aan Bredanaars gevraagd om hun afval beter te gaan scheiden. Lees verder

 • Goede richtingaanwijzing van het station naar de binnenstad

  28 juni − Het is de VVD al eerder opgevallen dat bijna iedereen die van het station afkomt automatisch de centrale looproute via het Kasteelplein naar de Grote Markt volgt. Wat je aantreft is prachtig: één van de mooiste parken van Nederland, een historisch plein vol geschiedenis en last but not least de Grote Kerk in al haar glorie. Maar eenmaal aangekomen vind je wel horeca maar is het zoeken naar de winkels. In het park staan wel verwijzingen naar de musea en het Begijnhof maar weer niet naar het opkomende winkelgebied rond de St. Annastraat. Sven Planken stelde vragen aan het College. Lees verder

 • Sven Planken campagneleider VVD Breda

  21 juni − Onlangs is Sven Planken benoemd tot campagneleider voor de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Met een team van enthousiaste mensen zal gebouwd worden aan een campagne zodat we ook in 2018 weer de grootste partij in Breda zullen zijn. Lees verder

 • Voorjaarsnota debat 2016

  21 juni − Tijdens de raadsvergadering van 16 juni j.l. werd de voorjaarsnota 2016 behandeld. Lees verder

 • Opvang asielzoekers in de regio

  15 juni − Onlangs heeft Burgemeester Depla bekend gemaakt op welke wijze de 8 gemeenten uit de regio De Baronie invulling gaan geven aan het verzoek van de Commissaris van de Koning om extra asielzoekers en statushouders te huisvesten. Wat gaat dit nu concreet voor Breda betekenen? Lees verder

 • Aandacht voor laaggeletterdheid

  31 mei − Uit nieuwe cijfers van de VNG blijkt dat tussen de 8 - 11% van de Bredase bevolking laaggeletterd is. Deze cijfers baren de VVD grote zorgen. Reden om vragen te stellen aan het College van B&W. Lees verder

 • Geweld op en rond Bredase sportvelden

  23 mei − In de raadsvergadering van 21 april j.l. heeft raadslid Rick Zagers vragen aan het college gesteld met betrekking tot geweld op- en rond de Bredase sportvelden. Lees verder

 • Huub Hieltjes benoemd tot loco-dijkgraaf

  23 mei − Huub Hieltjes, die namens de VVD in het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta zit is onlangs benoemd tot loco-dijkgraaf. Lees verder

 • Zeer geslaagd VVD Breda Jazz event

  12 mei − Op Hemelvaartsdag vond onder een stralend blauwe hemel de eerste editie plaats van het VVD Breda Jazz event. Wij kijken met trots terug op een zeer geslaagd evenement met meer dan 170 aanwezigen. Lees verder

 • Extra aanlegsteigers in de Bredase singels

  21 april − In de afgelopen jaren is er veel gedaan op en rond het water in Breda: een nieuwe haven met horeca, een nieuwe brug, de passantenhaven. Stuk voor stuk mooie toevoegingen aan Breda. VVD Breda wil graag extra aanlegsteigers in de singels. Sven Planken aan het woord over dit onderwerp tijdens de raadsvergadering. Lees verder

 • Nieuwe Bredase Museum

  14 april − Woensdag 13 april sprak de commissie Maatschappij over het nieuwe fusiemuseum. Er tekent zich een ruime meerderheid af voor het nieuwe museum. Namens de VVD heeft Sven Planken aangegeven tevreden te zijn met het voorlopige ondernemingsplan. Er moet nog veel gebeuren maar er ligt een goede basis voor een aantrekkelijk museum. Het is ook goed dat er duidelijk de verbinding met Breda gezocht wordt: de Grote Kerk, Generaal Maczek museum en andere culturele instanties en onderwijspartijen. Lees verder

 • Mobiel cameratoezicht toegestaan

  07 april − Op 22 maart heeft de Eerste Kamer een wetswijziging aangenomen waardoor het vanaf 1 juli 2016 voor gemeenten gemakkelijker wordt om met de inzet van tijdelijk mobiel cameratoezicht het werk van de hulpdiensten te ondersteunen en criminaliteit aan te pakken. De VVD Breda wil dat het College deze mogelijkheid gaat benutten om criminele hotspots veiliger te maken. Lees verder

 • Investeringen in Bredase buitensport complexen

  31 maart − In de raadsvergadering van 31 maart heeft Rick Zagers zijn tevredenheid uitgesproken met betrekking tot de geplande investeringen in de Bredase sport. Wel pleit hij voor een toekomstvisie, waarin ook andere verenigingen geholpen kunnen worden. Lees verder

 • Vragen n.a.v. politiebezoek aan twitteraar.

  23 maart − Naar aanleiding van deze tweet kreeg deze inwoner van Breda bezoek van de politie. Voor de VVD Breda aanleiding om vragen te stellen aan het College van B&W met betrekking tot het screenen van social media. Lees verder

 • AZC in belastingkantoor

  16 maart − In de commissie maatschappij van 16 maart werd gesproken over de huisvesting van vluchtelingen in het belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. Sven Planken voerde namens de VVD het woord. Hier vindt u zijn bijdrage. Lees verder

 • Logistiek en Mobiliteit anno 2016

  25 februari − Als ondernemer levert u producten en diensten die snel en op tijd bij de klant moeten zijn. Veel kan tegenwoordig digitaal maar u of uw fysieke product zal toch over de weg vervoerd worden. Lees verder

 • Jaarplan veiligheid 2016

  25 februari − Afgelopen week werd in de commissie bestuur het jaarplan veiligheid 2016 besproken. Tijdens de bespreking van het jaarplan ging de commissie met de burgemeester in debat over de veiligheid van onze stad. Voor de VVD Breda stonden onderwerpen als woninginbraken, overvallen, en autoinbraken ter discussie. Lees verder