Nieuws

 • Oproep fracties gemeenteraad Breda

  17 maart − De gemeenteraad van Breda doet een oproep en een aanbod aan alle inwoners van Breda. Lees verder

 • Vragen aan het college over de gevolgen van het cornavirus voor het MKB Breda

  13 maart − De impact van de maatregelen die de Rijksoverheid afgelopen donderdag 12 maart in samenwerking met het RIVM heeft aangekondigd om het cornavirus in te perken zijn voor het bedrijfsleven enorm. Veel ondernemers zien hun zaak leegstromen, diensten worden stopgezet, evenementen gaan niet meer door, met forse omzetverliezen als gevolg. De VVD Breda vraagt zich af hoe het college het MKB gaat ondersteunen ten gevolgen van het cornavirus. Lees verder

 • Vragen aan het college over het betrekken en opdrachten gunnen aan lokale ondernemers

  07 februari − De VVD koestert de Bredase ondernemers, zowel het MKB als de kleine zelfstandige, zij zorgen immers voor werkgelegenheid en welvaart. De VVD vindt het daarom belangrijk om lokale ondernemers te waarderen door hen onder andere te betrekken en een volwaardige kans te geven bij het verstrekken van opdrachten vanuit de Gemeente Breda. De VVD Breda wenst inzicht in de actuele cijfers en de ontwikkeling hiervan. Lees verder

 • De VVD Breda is trots op de Begroting 2020!

  15 november − De VVD-fractie is blij het met feit dat er échte keuzes worden gemaakt in de begroting voor volgend jaar. Échte keuzes die zorgen voor een mooier, fijner en welvarender Breda. Lees verder

 • Nieuwsbrief oktober 2019

  25 oktober − Nieuws vanuit de Bredase VVD. Nieuwsberichten over onder andere de nieuwjaarsborrel, het preventief fouilleren in Breda en een bezoek aan de Tweede Kamer. Lees verder

 • Vragen aan het college over promotie hotelovernachtingen tijdens Eurovisie Songfestival 2020

  29 september − Door de overwinning van Duncan Laurence op het Eurovisie Song Festival 2019 in Israel, is Nederland in 2020 het aangewezen gastland voor de 65e editie. Direct na de locatie bekendmaking zijn in Rotterdam en directe omgeving binnen enkele dagen alle hotelkamers volgeboekt. Naar aanleiding van verschillende krantenartikelen hierover roept dit vragen op bij de VVD Breda. Lees verder

 • Vragen aan het college over ondermijning en het in kaart brengen van criminaliteit

  02 september − In BN De Stem is een artikel verschenen over het gebruik van een interactieve criminele kaart in de politieregio Zeeland- West-Brabant. Als VVD Breda zijn blij met effectieve instrumenten om criminaliteit een halt toe te roepen. Zeker nu Breda en de regio de laatste tijd met verschillende incidenten – gerelateerd aan ondermijnende criminaliteit – te kampen heeft gehad. Lees verder

 • Vragen aan het college over Handhaven gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  31 juli − De Bredase VVD-fractie staat voor het handhaven van alle geldende wetten zoals het een goed functionerende rechtsstaat betaamt; dus ook het boerkaverbod. Het is belangrijk dat ook de gemeente Breda deze wet naleeft net zoals alle andere gemeentes en overheidsdiensten dat moeten doen. Lees verder

 • Vragen aan het college over Dierenmishandeling in Breda

  01 juli − BN de Stem meldde 28 juni jl. dat er een hoogwerker nodig was om een hondje van een snikheet balkon te redden. De eigenaar was zelf niet thuis en het dier werd op het balkon aan zijn lot overgelaten. Gelukkig werd hier melding van gedaan door bezorgde Bredanaars en wist de politie het diertje middels een hoogwerker te redden. Terwijl het hondje op adem kwam op het politiebureau is de eigenaar opgespoord en die heeft het dier weer mee naar huis genomen na een proces-verbaal. Dit vindt de VVD Breda de omgekeerde wereld. Lees verder

 • Vragen aan het college over verdwijnen parkeerplaatsen parkstraat

  19 juni − In BN De Stem van 19 juni is te lezen dat er bij de herinrichting van de parkstraat parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Wij juichen het groener maken van onze stad van harte toe, maar vinden ook dat de parkeerdruk niet moet toenemen. Lees verder

 • Vragen aan het college over Avans en Breda University stoppen met gezamenlijke introdag

  19 juni − De Bredase VVD heeft er nooit een geheim van gemaakt groot voorstander te zijn van een gezamenlijke introductieweek waarbij alle (nieuwe) Bredase studenten kennis maken met alle facetten van onze stad. Hiermee zetten we helaas een flinke stap terug, aldus onze fractie. Lees verder

 • Vragen aan het college over Huisverbod voor daders huiselijk geweld

  14 mei − Helaas komt huiselijk geweld nog veel te veel voor in Breda. Op het moment dat dit gebeurt kan er gelukkig een huisverbod worden opgelegd. Lees verder

 • Vragen aan het college over cameratoezicht afvalplekken

  16 april − Iedere Bredanaar heeft het recht op een schone en fatsoenlijke straat. Helaas zien we in veel straten met afval containers nog te vaak dumpingen. Soms is zelf te zien dat een totale huisraad naast de afvalcontainers is gedumpt. Dit is een doorn in het oog voor veel bewoners en de Bredase VVD fractie. Lees verder

 • Vragen aan college over fraude door mensen in de bijstand met vermogen in het buitenland

  26 maart − Het kabinet heeft aangekondigd dat fraude door mensen in de bijstand met vermogen in het buitenland verder wordt aangepakt. Gemeenten kunnen bij hun onderzoek naar fraude voortaan een speciale databank raadplegen, het zogenoemde kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland. Hierin staan alle actuele gegevens over lopende onderzoeken in het buitenland. Lees verder

 • Vragen aan college over bestuurlijk aanpakken van krakers

  26 maart − Sinds 2010 is het kraken van panden bij Wet verboden. De Bredase VVD is altijd een groot voorstander geweest van het handhaven van het kraakverbod. Zo is de VVD van mening dat er geen precedent geschapen moet worden voor krakers in Breda en krakers daarom vanaf het eerste moment moeten worden aangepakt en direct verwijderd moeten worden. Toch valt het onze fractie op dat er steeds meer wordt gekraakt in onze stad, een kwalijke zaak vindt onze fractie. Lees verder

 • Wonen boven winkels

  09 januari − Bij het lopen door de winkelstraten van Breda viel het ons op dat veel ruimtes boven de winkels leeg staan of worden gebruikt als opslag voor winkels. De Bredase VVD is een groot voorstander van het promoten om deze ruimtes om te bouwen tot woonruimtes Lees verder

 • Ode aan de eenheid

  28 december − Tijdens de decembermaand dringen zich talloze bespiegelingen en beschouwingen aan ons op. Overal verschijnen jaaroverzichten en de top-zoveel-lijstjes vliegen je om de oren. Terugkijken, analyseren en waarderen: we doen het maar al te graag. Bezinnen en vooruit kijken kom je weinig tegen. En ook daarvoor leent de decembermaand zich juist uitstekend, lijkt me. Niet alleen beschouwen, maar ook beraden. Waar staan we voor? Wat gaan we doen? Zingeving op Bredase maat. Met een oliebol er bij. Lees verder

 • Oud-wethouder Alfred Arbouw op plaats 12 voor de Eerste Kamer

  18 december − De VVD Breda feliciteert oud-wethouder Alfred Arbouw met zijn mooie twaalfde plek op de advieslijst voor de Eerste Kamer. Lees verder

 • Vragen aan het college over fietscrossbaan Teteringen

  04 december − Ons is ter oren gekomen dat de geplande fietscrossbaan in Teteringen niet gerealiseerd zal gaan worden. Lees verder

 • Vragen aan het college over discriminatie in Breda

  29 november − Afgelopen tijd zijn er verschillende media berichten voorbij gekomen waarbij discriminatie een rol speelt. Of dit nu op sekse, geloof, ras of andere grond plaatsvond, het is simpelweg onacceptabel en dient bestreden te worden. De incidenten op en rondom onze sportvelden, de weigeringen in de horeca of de publicatie van onderzoeken naar ervaringen van discriminatie, het raakt ons zeer. Lees verder