Opleidingstrein West Brabant

Onderstaand een overzicht van de trainingen

OPLEIDINGSTREIN WEST BRABANT

 

De lokale netwerken (LN)Breda en Rucphen - Zundert hebben samen het initiatief opgepakt een serie trainingen uit het opleidingspakket van de Haya van Someren Stichting in het West Brabantse neer te zetten.

De trainingen zullen worden gehouden in de VVD fractiekamer in het oude stadhuis in Breda of in het nieuwe stadhuis in Rucphen.

Coördinatie en organisatie liggen in de handen van Claudia Ernstsen, secretaris LN Breda en Peter Mackenbach, vicevoorzitter LN Rucphen-Zundert. Indien er suggestie zijn voor andere cursussen dan in onderstaand programma opgenomen gelieve hen aan te spreken.

In principe zullen de trainingen op zaterdagochtend gegeven worden. Waar twee trainingsmodules bij elkaar passen zullen zij aansluitend op zaterdagochtend en –middag worden gegeven. Er zal in dat geval een eenvoudige lunch verstrekt worden.

De deelnemersbijdrage zal gebaseerd zijn op de geraamde kosten, verdeeld door 10 (het minimum aantal deelnemers). Indien het aantal deelnemers meer dan 10 bedraagt zullen de extra inkomsten worden gereserveerd voor subsidiering van cursussen die minder dan 8 inschrijvingen hebben maar die toch strategisch relevant zijn. De penningmeester van LN Breda beheert deze reserve.

Inschrijvers uit het gebied ten westen van de A27 hebben prioriteit. Wanneer er nog ruimte is voor aanvullende deelnemers zal de betreffende training op de trainingskalender van de Haya worden geplaatst.

Deelnemers dienen voor de aanvang van de training zichzelf bekend te maken met  het lange termijn plan van zijn/haar gemeente, het meest recente verkiezingsprogramma van zijn/haar VVD entiteit, waar relevant het coalitieakkoord en de liberale grondbeginselen. Trainers zullen gevraagd worden waar mogelijk deze kennis aan te spreken gedurende de training.

PROGRAMMA

17 September 2016

10.00 – 16.00

Liberalisme 1

15 oktober 2016

10.00 – 16.00

Liberalisme 2

5 november 2016

10.00 – 16.00

Liberalisme 3

10 december 2016

10.00 – 16.00

Debat 1

28 januari 2017

10.00 – 16.00

Debat 2

18 maart 2017

10.00 – 16.00

Discussie 1

13 mei 2017

10.00 – 16.00

Discussie 2

10 juni 2017

10.00 – 16.00

Onderhandelen

16 september 2017

10.00 – 16.00

Presentatie 1

14 oktober 2017

10.00 – 16.00

Presentatie 2

9 december 2017

10.00 – 16.00

Basismedia en Medialandschap

3 februari 2018

10.00 – 12.30

Sociale Media

31 maart 2018

10.00 – 12.30

Introductie gemeenteraad

7 april 2018

10.00 – 12.30

Basistraining gemeenteraad

21 april 2018

10.00 – 16.00

Gevorderde training Gemeen-

teraad (Oppositie en Coalitie)

5 mei 2018

10.00 – 16.00

Gemeenteraadssimulatiespel