Portefeuilleverdeling

Portefeuille Verdeling VVD Breda Fractie 2018 - 2022


Arnoud van Vliet Fractievoorzitter

Fractievoorzitter


August Veenenbos Raadslid

Innovatief Bestuur

Personeel & Organisatie

Digitalisering


Carla Kranenborg Raadslid

Auditcommissie

Grondpolitiek

Financiën

Internationalisering

Vrouwen agenda


Daan de Neef Raadslid

Duurzaamheid, natuur, energietransitie

Dierenwelzijn

Openbare Ruimte

Onderwijs


Eddie Förster 
Raadslid

Evenementen

Parkeren, mobiliteit

Economische zaken

Ondernemers

Bedrijventerreinen


Kees Braspenning Raadslid

Vervanger Auditcommissie

Ruimtelijke Ordening, Bestemmingsplannen

Regio & Public Affairs

Omgevingswet


Manon Stevens Raadslid

Sociale Zaken

Armoede

Binnenstad & Horeca (ondernemers)

NAC / Rat Verleghstadion


Marieke Peereboom Raadslid

Jeugdzorg

Cultuur

Citymarketing

Mobiliteit


Raymond Kouwenberg 
Raadslid

Bouwen & Wonen

Vastgoed


Rick Zagers Raadslid

Werkgroep Jeugd en Politiek

Veiligheid

Sport (& digitalisering)

Studenten + huisvesting (&internationaal)

Inburgering, ongedocumenteerden, vluchtelingen


Sven Planken Raadslid

Stedelijke Ontwikkeling / Grote Projecten

Binnenstad

Zorg & WMO

Vrouwenopvang


John Michielsen Burgerraadslid 

Openbare ruimte - kapitaalgoederen

Vrijwilligers

Wijken & dorpen

Jeugdzorg, ondersteuning Marieke

Omgevingswet, ondersteuning Kees

GGD, GGZ, Verslavingszorg


Ton Overeem Burgerraadslid 

Internationalisering

Water

Vrijwilligers & evenementen

Ouderen

Mantelzorg

Afval