Verkiezingsprogramma 2018-2022

VVD Breda presenteert verkiezingsprogramma ‘Thuis in ons mooi Breda’

BREDA – Extra koopwoningen voor Bredanaars met een modaal salaris. Geen files meer op de noordelijke rondweg. Een tegenprestatie voor je uitkering en meer aandacht voor het unieke karakter van onze dorpen en wijken. De VVD Breda presenteerde op woensdag 18 oktober 2017 haar verkiezingsprogramma ‘Thuis in ons mooi Breda’. “Een door en door Bredaas programma”, stelt de trotse lijsttrekker Thierry Aartsen. “Dit programma is een echte liefdesverklaring aan de stad, de wijken en de dorpen. En net als bij liefde is het gewoon hard werken om elkaar waard te blijven.” 

Het verkiezingsprogramma van de VVD Breda is een optimistisch, ambitieus en menselijk programma waarin de Bredanaar centraal staat. Aartsen: “Breda is met haar prachtige centrum, gezellige wijken en gemoedelijke dorpen de mooiste plek ter wereld. Dat staat buiten kijf. Dat komt vooral door alle welwillende Bredanaars die hier wonen, werken en leven. Voor hen is dit programma bedoeld. Denk aan Bredanaars met een normale portemonnee zoals jonge stellen met een baby op komst. Zij groeien hun huurhuis uit, maar de koopmarkt zit nog muurvast. Wij willen dat dit jonge gezin gewoon in Breda een huis kan kopen. Ook willen we dat meer Bredanaars aan het werk gaan. Daarom zetten we in op meer banen en een tegenprestatie voor je uitkering. Niet binnen op de bank, maar buiten aan de bak! Ook willen we dat Bredanaars zich snel van A naar B kunnen verplaatsen. Daarom gaan we de mouwen opstropen om de noordelijke rondweg filevrij te maken.” 

De inzet van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is helder: kansen verzilveren en problemen oplossen om daarmee het dagelijkse leven van Bredanaars stap voor stap te verbeteren. De VVD Breda blijft zich daarom inzetten voor hoge kwaliteit en lage lasten. Bredanaars weten namelijk zelf het beste waar ze hun geld aan willen uitgeven. Daarnaast ziet de VVD Breda erop toe dat ons mooi Breda zo veilig mogelijk is zodat iedere Bredanaar – jong en oud – gewoon over straat kan, ongeacht het tijdstip. Aartsen: “De VVD Breda heeft zorg en aandacht voor alles wat het leven hier zo mooi maakt. Onze kinderen, onze ouderen, jijzelf: iedereen die Breda te goeder trouw is, vindt ons naast zich. Voor die Bredanaars doen we het. Zij zijn thuis in ons mooi Breda: in de stad, in de wijken en in de dorpen. Zij zijn de ziel en hartslag van Breda en daar zet de VVD zich met overtuiging voor in.” 

De VVD Breda wil daarom:

2000 koopwoningen erbij voor Bredanaars met een modaal salaris.

Verlaging van de OZB.

Meer Bredanaars aan het werk door middel van een tegenprestatie en meer bedrijven

Meer blauw op straat, gericht cameratoezicht en een stadsverbod voor tuig.

Minder files, goed onderhouden wegen en fiets- en wandelpaden en meer treinverbindingen.

Goede zorg en meer aandacht voor onze ouderen. 

Meer speelplaatsen voor onze kinderen en een topsporthal voor professionals en amateurs.

Meer oog voor drugscriminaliteit, -overlast en –preventie. Een harde aanpak van criminaliteit en overlast, maar ook een zorgzame aanpak door middel van xtc-pillen testen bij festivals en goede voorlichting.

Mooie evenementen voor alle smaken met zo min mogelijk geluidsoverlast.

De hondenbelasting afschaffen.

Meer aandacht voor het unieke karakter en eigen identiteit van onze prachtige wijken en dorpen. 

18 oktober 2017