Ine van Hasselt

Ine van Hasselt n.a.v. haar kandidatuur voor het voorzitterschap van de afdeling VVD Breda:

"Onze voorzitter, Pieter Schouten heeft aangegeven na zijn eerste termijn te willen stoppen met zijn bestuursfunctie. Hij heeft hiervoor goede redenen aangegeven en hoewel ik zijn besluit jammer vind, respecteer het natuurlijk wel. Hij heeft op een goede manier invulling gegeven aan het voorzitterschap en ik wil hem hiervoor hartelijk danken.

Ik vind het een eer om te worden voorgedragen als zijn opvolger. De bestuursleden heb ik leren kennen als enthousiaste, inspirerende mensen en ik streef ernaar om als bestuur, samen met de fractie, JOVD en alle vrijwilligers, de VVD Breda nog sterker en succesvoller te maken. 

Ik zal hier mijn uiterste best voor doen!"

Contact

Email: i.van.hasselt@vvd-breda.nl