Vrees voor tekort aan politie capaciteit door Nederlands EU voorzitterschap.

Burgemeesters in Nederland vrezen een tekort aan politiemensen door evenementen rondom het Nederlands EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016. Dat heeft de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters gezegd op BNR Nieuwsradio.

In eerste instantie wordt de indruk gewekt dat het gaat om een tekort aan politieagenten tijdens de evenementen die beveiligd moeten worden. Er is veel extra capaciteit nodig om de Europese bijeenkomsten in het kader van het EU-voorzitterschap mogelijk te maken.

In tweede instantie wordt duidelijk dat de voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters zich geen zorgen maakt over de veiligheid van deze bijeenkomsten in Amsterdam, maar dat het vooral gaat om de veiligheid in de rest van het land.

De agenten die tijdens het eerste half jaar extra worden ingezet om de bijeenkomsten in het kader van het EU-voorzitterschap te beveiligen kunnen niet ingezet worden in de rest van het land voor de reguliere werkzaamheden. Daarnaast krijgen de agenten de overuren niet betaald in geld maar in uren. Dit betekent dat er naast de afwezigheid in Breda en de regio tijdens de bijeenkomsten ook daarna minder beschikbare capaciteit beschikbaar is voor het reguliere werk doordat de gemaakte overuren (terecht) worden opgenomen door de agenten. 

De uitvoerende diensten van de politie in Nederland maken op dit moment ongeveer anderhalf miljoen overuren per jaar volgens de voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Daar komt de geschetste verwachting bovenop, wat spanning zal geven op de inzet van de politie voor de reguliere taken. Dit zal wellicht ook Breda raken. Vanuit het hele land zullen politiemensen worden ingezet in Amsterdam en omgeving, maar in het hele land zullen de gemaakte uren als verlof worden opgenomen. 

De VVD fractie heeft hierover de volgende vragen aan het college:

1. Deelt de burgemeester de uitgesproken zorgen van de voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters?

2. Welke effecten heeft de inzet van politie als gevolg van het Nederlandse EU-voorzitterschap voor Breda en de regio

3. Welke reguliere werkzaamheden kunnen hierdoor niet (goed en volledig) uitgevoerd kunnen worden?

4. Welke veiligheidsrisico’s worden door deze ontwikkeling vergroot?

In afwachting van uw reactie teken wij,

Met vriendelijke groet namens de VVD fractie,

Daan Quaars.

Via onderstaande link het antwoord op onze gestelde vragen: