VVD: Tijd voor Brabant plan

Liquidaties, bedreigingen, afpersingen en autobranden. Het zijn inmiddels geen incidenten meer, zeker niet in de provincie Brabant. De grip van de onderwereld op de bovenwereld wordt steeds sterker. Alleen al in een stad als Tilburg zijn er schattingen dat honderden miljoenen omzet worden behaald in het criminele circuit. Criminelen kopen zich in de bovenwereld en beginnen met crimineel geld legale bedrijven of gebruiken deze om geld wit te wassen. De lokale overheid kijkt gefrustreerd toe en loopt zelf het risico doelwit van bedreigingen of afpersing te worden.

Om te voorkomen dat criminelen de dienst uit maken in het zuiden van Nederland is het tijd voor onorthodoxe maatregelen. De VVD pleit voor versterking van bestuurlijke daadkracht en vergroting van weerbaarheid.

Zo wil de VVD dat het lokale gezag alle ruimte pakt om te voorkomen dat crimineel geld in de bovenwereld wordt witgewassen. In bedrijfstakken waar criminelen actief zijn moet gemakkelijker steekproefsgewijs kunnen worden gecontroleerd of sprake is van onverklaarbare omzet. Zo nodig moet de wet BIBOB flexibeler kunnen worden ingezet. 

Daarnaast moet de mogelijkheid er zijn voor burgemeesters om criminele broedplaatsen te kunnen sluiten. Wanneer bijvoorbeeld op een camping tientallen keren criminele activiteiten worden geconstateerd, moet deze gesloten kunnen worden door de burgemeester of de officier van justitie. Er is dan immers structureel sprake van het faciliteren van criminele activiteiten. Bovendien wenst de VVD niet dat de juridische uitleg van het kunnen sluiten van panden bij criminele activiteiten te beperkt wordt uitgelegd. Dat verzwakt het adequaat kunnen handelen door het lokaal gezag. 

Tenslotte moet beter worden samengewerkt door verschillende overheidsinstanties als justitie, gemeente en belastingdienst. Inkomensgegevens, belastinggegevens en andere informatie zijn relevant om criminele circuits in kaart te brengen of op te rollen. Gegevensuitwisseling tussen politie, justitie, sociale diensten, belastingdienst en gemeente is cruciaal in deze gezamenlijke aanpak.

Het crimineel geld dat met deze aanpak wordt afgepakt, moet worden gestoken in een fonds waarmee de aanpak verder kan worden ondersteund. De VVD pleit in navolging tot burgemeesters voor een dergelijk plan. Het is de bedoeling dat met het instellen van dit fonds een extra financiƫle impuls kan worden geboden in de verdere aanpak van criminelen.

Deze aanpak staat of valt met de bereidheid van het lokaal gezag om de mogelijkheden die er zijn, te benutten. Uiteindelijk zijn het de politieagenten, handhavers, officieren van justitie en de burgemeester die vooraan staan in onze strijd tegen criminelen en georganiseerde misdaad. 

De VVD staat achter hen. 

Foort van Oosten, Tweede Kamerlid VVD

Thierry Aartsen, kandidaat Tweede Kamerlid VVD (#46) uit Brabant (Breda)