Kerstboomverbrandingen moeten blijven

In Breda zijn de kerstboomverbrandingen een traditie. Voor veel Bredanaars is het de afsluiting van het feestdagen seizoen en de start van een nieuw jaar. Kinderen vermaken zich met eerst het verzamelen van de bomen, maar evenzeer met het daarna aanschouwen van het vuur. De hiermee gepaard gaande warmte, gezelligheid en saamhorigheid past bij onze dorpen en wijken, past bij Breda. Daarom heeft het ons verbaasd vlak voor het einde van het jaar, te vernemen dat de laatste kerstboomverbrandingen aanstaande waren.

Als voornaamste reden voor het stoppen met de kerstboomverbrandingen noemt u dat u deze activiteit niet meer van deze tijd en vanuit milieuoverwegingen onverantwoord vindt. De VVD en SP steunen een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid. Als gemeente gaan we hierin voorop, zoals bij het vernieuwde beleid t.a.v. ‘van afval naar grondstof’. Echter, er is een verschil tussen vooruitstrevend en dogmatisch. Als we alles afschaffen wat leuk is, maar een (beperkte) bijdrage levert aan uitstoot, valt het draagvlak voor een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid weg. Dat zouden wij zonde vinden.

Wij danken u voor uw aanvullende brief dd 17-01-2017 waarin u een aanvullend inzicht geeft in uw beweegredenen en de met de kerstboomverbrandingen gepaarde kosten. Ook schetst u denkrichtingen voor alternatieven. Deze brief heeft echter niet al onze vragen rondom de besluitvorming en de toekomst van de kerstboomverbrandingen kunnen wegnemen. Daarom stellen wij de volgende vragen:

1) Waarom acht u kerstboomverbrandingen niet meer van deze tijd, terwijl ze o.a. zorgen voor saamhorigheid, en vanuit milieuoverwegingen onverantwoord? Welke criteria hanteert u voor het vanuit milieuoverwegingen wel verantwoord zijn van activiteiten? Gaat u alle activiteiten die niet aan die criteria voldoen afschaffen?

2) Hoeveel mensen hebben de afgelopen kerstboomverbrandingen bijgewoond?

3) Hoeveel officiële klachten zijn er binnen gekomen als gevolg van de afgelopen kerstboomverbrandingen? Hoeveel officiële klachten waren dit in 2015?

4) U heeft aangegeven niet te verwachten dat de kerstbomen die na komende jaarwisseling op straat blijven liggen, tot brandstichtingen zullen leiden. Dit omdat “het namelijk ten strengste verboden is om zomaar vuur te stichten in de openbare ruimte”. Wij vinden brandstichting ook volstrekt onacceptabel, evenals talloze andere (criminele) delicten, maar dat betekent niet dat ze niet plaats zullen vinden. In tegendeel, de gelegenheid wordt wel erg makkelijk geboden als de stad vol ligt met kerstbomen. Waarom denkt u dat uw nieuwe beleid niet tot brandstichtingen zal leiden? Gaat u hier extra capaciteit van toezicht en handhaving aan wijden?

5) Ook de alternatieve denkrichtingen zullen kosten met zich mee brengen. Om een eerlijke vergelijking met de huidige kosten te kunnen maken, ontvangen wij graag, op hoofdlijnen, een inschatting van de te maken kosten bij deze alternatieven.

6) Bent u bereid uw besluit tot het volledig afschaffen van de kerstboomverbrandingen te heroverwegen? 

7) Indien dorpen en wijken zelf initiatieven nemen tot kerstboomverbrandingen, bent u dan bereid deze initiatieven in organisatorische, facilitaire en financiële zin te ondersteunen?

Met vriendelijke groet namens de fracties van de VVD en SP,

Carla Kranenborg – Van Eerd

Dirk Uijl

Onderstaand de antwoorden van het College van B&W.