Excellente scholen

Op maandag 23 januari ’17 werd het vernieuwde overzicht excellente scholen gepresenteerd. Hierin staan 54 nieuwe scholen die zich de komende jaren excellent mogen noemen. Het predicaat Excellente School bestaat sinds 2012 en wordt sinds 2015 door de Inspectie van het Onderwijs aan scholen toegekend die zich onderscheiden van andere goede scholen op een specifiek gebied.

Om het predicaat ‘excellent’ te mogen hebben moeten scholen meer dan goed onderwijs voeren, ze moeten zich onderscheiden. De bekendheid en waardering draagt bij aan het creëren van een cultuur die gericht is op verbetering en delen van kennis met andere scholen, volgens de Inspectie van het Onderwijs. Ook de VVD Breda is van mening dat scholen zich moeten blijven uitdagen om ons onderwijs te verbeteren, de VVD is daarom ook blij dat we in Breda al veel goede scholen hebben.

Wel is de VVD Breda van mening dat als we onszelf een onderwijsstad willen blijven noemen we moeten blijven verbeteren. Het hebben van goede scholen is daar een solide basis voor, maar het zou mooi zijn als een aantal Bredase scholen zich echt ergens in kunnen onderscheiden. Op die manier kunnen we ons onderwijs van een ‘voldoende’ naar een ‘goed’ brengen en echt laten zien dat we een onderwijsstad zijn en scholen uitdagen zichzelf te blijven verbeteren.

Daarom heeft de VVD Breda fractie de volgende vragen aan de wethouder:

1. Heeft de wethouder kennisgenomen van het overzicht excellente scholen?

2. Is de wethouder het met de VVD Breda eens dat het voor het Bredase onderwijs goed zou zijn om excellente scholen te hebben?

3. Is de wethouder van plan om komend jaar meer met scholen in gesprek te gaan over het bereiken van dit predicaat om het Bredase onderwijs nog beter te maken?

4. welke mogelijkheden ziet de wethouder om een bijdrage te leveren aan de Bredase scholen en deze te ondersteunen, daar waar mogelijk.


Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers

Het antwoord van het college vindt u in onderstaande bijlage.