Integrale aanpak Jihadisme

Al eerder stelde, onder andere, de VVD Breda vragen over radicalisering van personen. Waar toen het uitreizen van mensen het grootste probleem was, is op dit moment het terugkeren van deze geradicaliseerde personen het grootste probleem.

Het is daarom ook belangrijk dat West-Brabant hierin goed samenwerkt, Breda zou hierin een voortrekkersrol moeten nemen. Daardoor kunnen gemeenten beter inzicht krijgen in de gehele West-Brabantse situatie en zich daar ook op voorbereiden. Jihadisme en terrorisme stopt namelijk niet bij een gemeentegrens en daarom moeten wij dat ook niet doen, is de mening van de VVD Breda.


Zo heeft Oost-Brabant al geruime tijd een Programmaraad Integrale Aanpak Jihadisme. Hierin werken 40 Oost-Brabantse gemeenten, politie, justitie en andere diensten samen als het gaat om de aanpak van jihadisten en terrorisme.

Door deze samenwerking hebben deze gemeenten bijvoorbeeld Rijksfinanciering gekregen om de aanpak te ondersteunen. De VVD Breda is van mening dat een soortgelijke samenwerking ook in West-Brabant onderzocht moet worden.


Volgens de VVD Breda is samenwerking als het gaat om de aanpak van terrorisme noodzakelijk. Door goed samen te werken en informatie te delen wanneer nodig kunnen we de kans op terroristische activiteiten verder verkleinen in West-Brabant en heel Nederland. 


Daarom heeft de VVD Breda de volgende vragen aan het college:

1. Hoe groot ziet het college de dreiging van terrorisme in Breda?

2. Is het college het met de VVD Breda eens dat een goede samenwerking met de regio belangrijk is in de strijd tegen het terrorisme?

3. Is het college op de hoogte van het samenwerkingsverband, Programmaraad Integrale Aanpak Jihadisme, is Oost-Brabant?

4. Ziet het college een soortgelijke samenwerking in West-Brabant ook ontstaan?

5. Is het college het met de VVD Breda eens dat Breda hierin een voortrekkersrol in zou moeten nemen?

6. Denkt het college dat een West-Brabantse anti terrorisme samenwerking eventuele gelden vanuit het Rijk zouden kunnen aantrekken waardoor de aanpak van terrorisme nog effectiever zou kunnen?


Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers


In onderstaande bijlage lees je het antwoord van het College