VVD Breda is niet voor opvang van Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers

De commissie Maatschappij heeft tijdens haar vergadering bedenkingen en wensen kunnen inbrengen. De VVD fractie heeft aangegeven bedenkingen te hebben bij deze opvang en gaat niet meewerken aan deze opvang. Er is echter een ruime meerderheid in de Gemeenteraad die het College in deze opvang steunt. Lees hieronder de bijdrage van raadslid Sven Planken

Meneer de voorzitter,

De VVD fractie zit niet te springen om deze opvang in Breda te regelen. We werken er dan ook niet aan mee. 

Wij vragen ons echt af waarom in deze regio alleen Tilburg en Breda (nota bene in dezelfde politieregio) het probleem moeten oplossen. Waar is het aantal nu op gebaseerd? Waarom die verdeling in Zuid-Nederland versus de rest van het land? 

Waar blijven de andere steden in de B5 of Etten-Leur en Oosterhout? Desgevraagd  hoor ik dan terug dat het alleen in grote steden kan omdat deze over geschikte locaties beschikken, dicht bij een AZC zitten, in een sociale omgeving, etc. Dat vind mijn fractie niet een sterk argument. Oosterhout/Breda: het is nauwelijks verder van Gilze-Rijen. In maart 2016 was het zelfs mogelijk 70 AMV's op te vangen in Oosterhout. Waarom kan dat nu ineens niet meer vraag ik de wethouder.

Er is daarnaast in Breda ook nog geen zicht op die locaties. Of is dat er inmiddels wel? De gemeente wil dicht bij de beslissingen van COA tot verwerving van panden betrokken zijn. Hoe gaat dat dan in de praktijk er uit zien? Beslist COA niet gewoon? 

En hoe verdrukt het de opvang van statushouders voor wie het ook lastig is passende woonruimte in onze gemeente te vinden en waar wij ook verplichtingen voor aan zijn gegaan. En dat terwijl er ook honderden Bredanaars wachten op een betaalbare woning. Ik ga er vanuit dat ook een beroep zal worden gedaan op de woningbouwcorporaties. Zijn er dan werkelijk geen locaties in die andere steden? Ik zou toch echt daar wel nadere informatie over willen hebben alsook over de vraag of Breda die locaties dan wel heeft. Daarnaast is de duur  niet helder. Het lijkt dus een open eind regeling. Misschien kan de wethouder daar nog op ingaan te meer we weten hoe belangrijk het voor een buurt is helderheid te hebben over de duur van zo'n nieuwe situatie. 

Voorzitter,

Ondanks dat wij niet meegaan met dit voorstel vinden wij het wel zeer belangrijk dat als deze opvang doorgaat, deze opvang goed wordt geregeld zodat problemen worden voorkomen en buurt en wijk en de AMV's zelf daar geen hinder van gaan ondervinden. Daarom moet er duidelijkheid komen over het soort opvang en waar. Moet er door COA en gemeente zeer zorgvuldig worden gecommuniceerd. En dan niet met een briefje of Breda Bericht. Nee duidelijke open en eerlijke communicatie. En in een vroegtijdig stadium. Vanzelfsprekend dienen er beheersgroepen te komen. En dient er volgens de VVD fractie vooral naar de mensen in de stad duidelijkheid te komen over de duur van de opvang. Dat laatste achten wij een essentieel onderdeel van de bestuursovereenkomst. Tot slot: ik las in het raadsstuk dat COA aanheeft dat momenteel veel van de AMV's voor hun 18e met onbekende bestemming vertrekken. Ik vind dat best schokkend gelet op alle begeleiding die wordt gegeven. M.a.w. men vertrekt niet haar het land van herkomst maar in de illegaliteit en criminaliteit? Wat betekent dat voor het gedrag van de jongeren die thans in de opvang verblijven? Leidt die gedachte niet tot ongewenst gedrag? Vangen we straks mensen op met als eindresultaat dat we ze daarna kwijt zijn? 

(alleen het gesproken woord geldt)