VVD Breda wil bijstandsgerechtigden aan het werk in de tuinbouw

Geacht college,

Het gaat goed met de tuinbouwsector in onze regio. Een logisch gevolg van de aantrekkende economie en het feit dat er steeds gezonder geleefd wordt. Dat is goed nieuws maar veel agrarische bedrijven hebben dit jaar te kampen met een tekort aan arbeidskrachten. Voorheen werden deze arbeidsplaatsen opgevuld met Polen of ander personeel uit Midden- en Oost-Europa. Door verschillende redenen komen er minder MOE-landers hier naar toe om te werken in Nederland.  BN De Stem berichtte er afgelopen zaterdag al over waarbij het tekort als “nijpend” werd getypeerd.

Het tekort aan personeel staat in contrast met het aantal mensen dat de bijstand in is gekomen in Breda. Dit is namelijk toegenomen. Ondanks dat deze mensen een bijstandsuitkering ontvangen en lange tijd zonder werk zitten, vullen zij niet het tekort aan arbeidskrachten in de tuinbouwsector op.  

De VVD Breda denkt dat het goed is dat mensen die lange tijd zonder werk zitten en een bijstandsuitkering ontvangen, prima aan de slag kunnen bij de Bredase tuinbouwbedrijven. Het is van de zotte dat er mensen van duizenden kilometers ver naar Breda moeten komen om het werk te doen, terwijl er veel gezonde mensen in Breda een bijstandsuitkering ontvangen. Deze kunnen, al was het maar tijdelijk, aan de slag bij de Bredase tuinbouwsector.

De VVD roept het College dan ook op om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de agrarische bedrijven en alles in het werk te zetten om Bredanaars met een bijstandsuitkering het nijpende arbeidstekort op te laten lossen.

De VVD Breda heeft daarom de volgende vragen: 

1. Is er op dit moment contact met de verschillende agrarische bedrijven of de ZLTO over het tekort aan arbeidskrachten? Zo ja, wat is de status en/of uitkomsten van deze gesprekken? Zo nee, is het College bereid om zo snel mogelijk contact met hen te zoeken?

2. Hoe groot is het tekort aan arbeidskrachten in de Bredase (of regionale) tuinbouwsector en hoe groot zijn de gevolgen voor de bedrijven in deze sector?

3. Werken er momenteel al mensen die voorheen een uitkering ontvingen in de Bredase tuinbouwsector?  Welke problemen worden er ervaren bij het inzetten van bijstandsgerechtigden in deze sector? 

4. Wat is er nodig om de bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen in deze sector?

5. Is het college het met de VVD Breda eens dat de gemeente alles in het werk moet stellen om te zorgen dat mensen die werkeloos thuis zitten en een bijstandsuitkering ontvangen aan de slag kunnen in de agrarische sector waar men een tekort aan arbeidskrachten heeft? 

6. Wat gaat het College extra doen om dit te bewerkstelligen? Is het College bereid om uitkeringen te korten of stop te zetten op het moment dat mensen weigeren om dit werk te accepteren of aan te nemen?

Met vriendelijke groeten,

Eddie Förster

Thierry Aartsen

Voor nadere informatie: Eddie Förster, 06 20 74 21 37