Breda is in 2016 weer veiliger geworden

Ook in 2016 is Breda weer op veel vlakken een stukje veiliger geworden. Zo zien we minder overvallen, straatroven en inbraken. Iets waar de VVD trots op is en we hopen dan ook dat de we de criminaliteit in 2017 weer verder terug kunnen dringen.

Wel moeten we als VVD Breda en als gemeente iedere dag weer hard werken aan de veiligheidsopgaven in de stad. Zo zien we dat de auto-inbraken toenemen en ook het aantal gevallen van drugshandel daalt nog niet. 

Veiligheidswoordvoerder Rick Zagers is blij dat Bredanaars hun veiligheid een gemiddeld cijfer van een 7.1 geven. Wel zal de VVD Breda zich ook de komende jaren blijven inzetten om Breda nog veiliger te maken.

Wil je meer zien over hoe het het gesteld is met de veiligheid in Breda of in jouw buurt, lees dan meer op https://breda.raadsinformatie.nl/document/5248387/1/Raadsbrief_24042017_B_Veiligheidsmonitor_2017_gegevens_2016