VVD Breda wil harde aanpak illegale feesten

Onlangs kwam in de publiciteit dat de evenementen organisatie De Raaf meerdere illegale feesten wilde organiseren in het Mastbos. Reden voor de VVD om hierover vragen te stellen aan het College van B&W.

Geacht College,

Deze periode was er in de BN De Stem te lezen dat De Raaf meerdere illegale bosfeesten in een weekend wil gaan organiseren. Met deze illegale protestactie willen ze de gemeente Breda voor het blok zetten. Dit soort illegale feesten kosten veel politiecapaciteit en voldoen niet aan de eisen die worden gesteld voor een veilig feest. Bovendien worden deze feesten gehouden in bossen, dit kan voor zowel natuur als dier gevaar en schade opleveren.

Het kan nooit zo zijn dat een evenementenorganisatie als De Raaf de gemeente Breda op deze manier kan en mag chanteren. De Bredase VVD is dan ook van mening dat de politie en de gemeente hier hard tegen moeten optreden. Zo zou een ‘weekendje weg’ ingezet kunnen worden. Hiermee wordt bedoeld dat als deze organisatoren op vrijdag worden gepakt, ze tot zondag in de cel kunnen blijven, om te voorkomen dat er meer illegale bosfeesten kunnen plaatsvinden

De VVD Breda heeft de volgende vragen over illegale feesten in Breda:

1. Zijn er al gesprekken geweest tussen de gemeente Breda en de Raaf?

2. Is het college het met de Bredase VVD eens dat de gemeente Breda een chantage actie als deze niet moet accepteren?

3. Ziet het college mogelijkheden om tijdens het oprollen van een illegaal feest ook gebruikte faciliteiten zoals muziekinstallaties in beslag te nemen?

4. Is het college het met de Bredase VVD eens dat een ‘weekendje weg’ voor deze organisatoren een goed middel is om meerdere feesten te voorkomen en om deze chantage te doen stoppen?

5. Op wat voor manier kan het bezoeken van dit soort illegale feesten worden ontmoedigd?

Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers, Eddie Förster