VVD Breda wil geen regelvrije bijstand.

In de beantwoording van het College op de vragen van Groenlinks op 9 juni jl. over experimenten in de bijstand, geeft het College aan dat zij voornemens is om een pilot te starten waarbij “er geen sollicitatieverplichting zal worden opgelegd”. VVD Breda is het daar niet mee eens en stelde onderstaande vragen.

Geacht College,

In de beantwoording van het College op de vragen van Groenlinks op 9 juni jl. over experimenten in de bijstand, geeft het College aan dat zij voornemens is om een pilot te starten waarbij “er geen sollicitatieverplichting zal worden opgelegd”. Daarnaast geeft het College aan dat zij bijstandsgerechtigden €2.000 wil geven voor het vinden van werk. Dit in een tijd dat er een jaarlijks tekort is op de uitkeringen van €4 miljoen. 

De VVD Breda is blij dat de staatssecretaris van Sociale Zaken in de Algemene Maatregel van Bestuur heeft bepaald dat dergelijke bovengenoemde experimenten wettelijk niet meer zijn toegestaan.

De VVD Breda is ook  geen voorstander van dit soort experimenten. De bijstand mag geen vrijheid-blijheid worden. Mensen die niets mankeren en gewoon kunnen werken, moeten wat de VVD betreft ook zo snel als mogelijk aan het werk. Het aantal vacatures in de regio is in 2015 verdubbeld, en sectoren als landbouw, bouw en logistiek schreeuwen om medewerkers. 

Het is rechtvaardig om aan mensen in de bijstand te vragen om zich in te spannen om zo snel mogelijk een baan te vinden, ook als deze baan niet gelijk hun eerste voorkeur heeft. Uiteindelijk worden de bijstandsuitkeringen betaald door mensen die dagelijks naar hun werk gaan. Een verplichting om minstens 1 keer per week een sollicitatiebrief te versturen, is niet meer dan normaal. Daarnaast kan de VVD zich niet voorstellen dat deze eis de zelfregie van mensen in de weg zou staan. 

De VVD Breda heeft daarom de volgende vragen: 

Is het College op de hoogte van de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet’ die is ingegaan op 1 april 2017?

Is het College op de hoogte dat het wettelijk niet is toegestaan om als gemeente de sollicitatieplicht (tijdelijk) op te heffen of te vervangen door een intentieverklaring voor mensen in de bijstand, wanneer een experiment niet onder de betreffende AMVB valt?

Is het College zich er van bewust dat zij met dit voorgenomen experiment in strijd met de wet handelt ?

Is het College bereid de betreffende pilot af te blazen en tevens per direct te stoppen met alle experimenten waarbij de sollicitatieplicht (tijdelijk) is opgeheven aangezien deze niet zijn toegestaan door het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid?

Met vriendelijke groeten,

Thierry Aartsen

Fractievoorzitter VVD Breda