Krakers moeten direct worden verwijderd

De Bredase VVD is faliekant tegen kraken en is van mening dat niemand zomaar het recht heeft om in andermans pand te gaan zitten. De VVD Breda stelde daarom onderstaande vragen aan het college van B&W.

Geacht College,

Vorige week hebben we twee berichten kunnen lezen dat er krakers in en rond Breda actief waren. Het kraken van panden is sinds 2010 terecht een misdrijf. Toch zijn er in de regio kennelijk nog personen die denken het recht te hebben om andermans huis te mogen betreden.

De Bredase VVD is faliekant tegen kraken en is van mening dat niemand zomaar het recht heeft om in andermans pand te gaan zitten. Daarnaast zijn er genoeg voorbeelden waarbij krakers enorme schade hebben aangericht bij huiseigenaren. Als het aan de Bredase VVD ligt moeten krakers, op het moment van ontdekking, dan ook meteen worden verwijderd en moet de eventuele schade op deze mensen verhaald kunnen worden.

Na aanleiding van de verschillende gebeurtenissen van afgelopen week heeft de Bredase VVD dan ook de volgende vragen aan het college:

1. is het college van mening dat krakers moeten worden aangepakt en dat het wenselijk is dat krakers zelf opdraven voor de schade die ze bij anderen veroorzaken?

2. Was het college op de hoogte van de krakers die afgelopen week uit een pand in Breda zijn verjaagd?

3. Zijn er op dit moment nog meer panden in de gemeente Breda gekraakt? Zo ja, wat gaat het college hier aan doen?

4. Wat is het beleid van het college als het gaat om krakers, welke acties worden ondernomen op het moment dat er signalen van krakers binnenkomen bij de gemeente? 

5. Zijn de, bij vraag vier genoemde acties ook in de casus van vorige week goed verlopen?

Met vriendelijke groeten, 

Rick Zagers 

http://www.bndestem.nl/breda/drie-krakers-verhuizen-snel-van-ene-pand-naar-andere-in-breda-en-etten-leur~a4b469ad/