Drugsoverlast Haagdijk

De Haagdijk heeft in toenemende mate last van overlast door drugsgebruik. Reden voor de VVD om daar vragen over te stellen. Onderstaand de vragen.

Geacht College,

De Haagdijk staat bekend als een unieke en echte Bredase straat. Deze eeuwenoude straat is daarom ook erg in trek bij winkelende mensen en voorbijgangers.

Helaas staat de Haagdijk niet alleen bekend om de rijke geschiedenis, er is ook regelmatig overlast. Zo kregen wij vorige week signalen over toenemende overlast. Nadat wij een bezoek brachten aan deze straat en ondernemers, bleken deze signalen helaas te kloppen.

Vanuit bewoners en ondernemers kregen wij te horen dat er steeds meer drugsgebruikers en dealers actief zijn ter hoogte van de Albert Heijn. Zo viel het op dat een deel van deze mensen eerder actief was in het Valkenbergpark. De VVD begrijpt dat een waterbedeffect moeilijk is te voorkomen. Toch is het niet wenselijk dat de overlast zich blijft verplaatsen en dat daardoor steeds meer mensen in aanraking komen met deze vorm van overlast.

De Bredase VVD hoopt dat de overlast in Haagdijk voor alle bewoners, ondernemers, voorbijgangers en bezoekers snel verdwijnt. Daarnaast zijn we eveneens benieuwd of het College een lange termijn oplossing ziet voor deze zich steeds verplaatsende problematiek. 

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het College:

1. Is het college op de hoogte van de overlast op en rondom de Haagdijk?

2. Zo ja, zijn er van ondernemers en bewoners klachten bij de gemeente/politie binnengekomen?

3. Wat gaat het college er aan doen om de overlast op en rondom de Haagdijk op te lossen?

4. Heeft het college al zicht op een lange termijn oplossing?

5. Zo ja, wat is deze oplossing en wanneer kunnen we die verwachten. Zo nee, wat gaat het college er dan aan doen om ervoor te zorgen dat niet nog meer Bredase wijken te maken krijgen met deze overlast?

6. Heeft u een beeld of elders in de wijken de drugsproblematiek is toegenomen?

Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers Sven Planken

VVD Breda VVD Breda