Redhead Days vertrekt uit Breda.

Geacht College,

Afgelopen week was Breda weer gastheer van de Redhead Days. Duizenden roodharigen uit heel de wereld bezochten het festival en onze mooie stad. Breda kleurde letterlijk een heel weekend rood. De hele stad genoot mee van een van de leukste festivals van Breda. Een festival dat voortreffelijk past in "Breda brengt het samen".

Tijdens het festival maakte de organisatie bekend dat zij komend jaar geen nieuwe editie organiseert en bovendien op zoek gaat naar een andere stad (mogelijk zelfs in het buitenland) om het festival te organiseren. De organisatie wil een stap zetten en dat kan niet in Breda. Er wordt echter geen echte reden aangegeven.

De fracties van VVD en PvdA waren net als vele anderen verbaasd om dit bericht te horen. Op zondag verkondigde de organisatie nog dat er nog nooit zo’n grote roodharigen kroegentocht was georganiseerd. Aan de hoeveelheid kroegen kan het dus niet liggen. Nota bene heeft men meer subsidie gekregen dan het voorgaande jaar.

De fracties van VVD en PvdA begrijpen dat festivals zich ontwikkelen en zich ook moeten aanpassen aan de eisen en wensen van deze tijd en haar bezoekers. Echter begrijpen we niet dat de organisatie op deze manier afscheid neemt van Breda. Roodharigendag is inmiddels onlosmakelijk verbonden aan de stad Breda. Het moet toch mogelijk zijn dat festivalstad Breda Redhead Days voldoende moet kunnen bieden om toch te blijven. Wij roepen het College dan ook op om met de organisatie in gesprek te gaan en om te bezien of de organisatie dit besluit wil heroverwegen.

1.     Was u vooraf bekend met het vertrek van Redhead Days uit Breda?

2.     Wat zijn de exacte redenen waarom de organisatie Breda wenst te verlaten?

3.     Bent u inmiddels in gesprek met de organisatie en zo ja hoe verlopen deze gesprekken?

4.     Kunt u tegemoet komen in de wensen van de organisatie? En zo ja, op welke manier.

5.     Wat gaat u verder in het werk stellen om de volgende editie van Redhead Days opnieuw in Breda te laten plaatsvinden?

Wij zien uw reactie gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Sven Planken, Henk v.d.Velde

Gemeenteraadslid VVD Breda. Fractievoorzitter PvdA 

06 55 32 88 05 06 46 60 23 14