Dreiging salafisme.

Geacht College,

Regelmatig komen er berichten naar buiten over het gevaar en de dreiging van het salafisme. Het salafisme is een conservatieve stroming binnen de Islam die, vooral onder jongeren, steeds meer terrein schijnt te winnen in Nederland. Een deel van deze jongeren proberen steeds vaker voet aan de grond te krijgen binnen meer gematigde islamitische instellingen en gebruiken hier soms zelf geweld voor, zo waarschuwde de AIVD in haar jaarrapport.

Ook zou een deel van deze salafistische jongeren zich actief bezighouden met het ronselen van meer gematigde moslims en bijvoorbeeld vluchtelingen. De Bredase VVD is van mening dat dit soort gedrag onwenselijk is in Breda en ook al worden er niet altijd strafbare feiten gepleegd kan dit wel een gevaar vormen voor de samenleving. 

De Bredase VVD vind het belangrijk dat de gemeente, samen met de Bredase islamitische organisaties, in gesprek gaat om te kijken hoe hier in Breda mee kan worden omgegaan. Zo mag het nooit zo zijn dat bepaalde salafisten geweld of intimidaties gebruiken om mensen over te halen, te overtuigen en te bekeren. Daarom heeft de Bredase VVD de volgende vragen aan het college:

1. Heeft het college cijfers of schattingen beschikbaar over het aantal salafisten in Breda?

2. Zijn er op dit moment situaties bekend bij het college waarbij salafisten zich hebben gemengd in islamitische instellingen of actief gematigde moslims ronselden?

3. Is het college het met de Bredase VVD eens dat het belangrijk is dat de gemeente samen met islamitische scholen, moskee├źn en andere instellingen moet kijken hoe voorkomen kan worden dat bepaalde personen met geweld en intimidaties zich in deze meer gematigde instellingen naar binnen weten te werken? 

4. Wat is volgens het college de rol van de gemeente om deze extreme situaties aan te pakken?

5. Welke instrumenten heeft het college ter beschikking om zowel preventief al repressief op te treden?

Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers 

In onderstaande bijlage leest u de antwoorden van het College van B&W
Zet cookies aan om de video te tonen.