Opknapbeurt "Oude Schoolplein" Ulvenhout

Het "Oude Schoolplein" in Ulvenhout biedt een troosteloze aanblik. Reden voor de VVD Breda om hierover vragen te stellen aan het College van B&W.

Geacht College,

Op de hoek van de Pastoor Vermuntstraat en de Dorpsstraat in Ulvenhout bevindt zich het in de volksmond genoemde Oude Schoolplein. Reeds in 2012 werd gesproken over het plaatsen van banken en de verdere inrichting van het plein. De banken zijn geplaatst maar voor het overige bestaat het plein volledig uit stoeptegels en enkele bloembakken met als enig groen wat onkruid.

De VVD Breda is zoals uit de ontwikkelingen rond de dorpspleinen in Prinsenbeek en Teteringen blijkt, een warm voorstander van sfeervolle pleinen in het hart van een dorp. Bovendien wordt van particulieren gevraagd zoveel mogelijk de plavuizen in tuinen te vervangen door gras of planten in verband met de afwatering van overvloedige regenval. 

Daarom heeft de Bredase VVD de volgende vragen aan het college:

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verdere invulling van het Oude Schoolplein?

2. Is het college bereid in overleg met de Dorpsraad en de Ondernemersvereniging de mogelijkheden te bekijken om het plein een sfeervoller en tevens groenere uitstraling te geven ?


Met vriendelijke groeten,

John Michielsen

06 21 85 86 99

In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W