Verkeersveiligheid rondom scholen

Geacht college, 

De VVD Breda is  blij verrast met het initiatief dat onlangs is genomen in Prinsenbeek waarbij in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) een rem-demonstratie is gegeven in het kader van een pilot ’30 is de deal’.

Uit deze demonstratie is gebleken dat de bewustwording bij automobilisten niet van het gewenste niveau is en dat de reactiesnelheid wordt onderschat bij hogere snelheden. Vooral rondom basisscholen ligt deze snelheid vaak te hoog hetgeen tot onveilige verkeerssituaties kan leiden. Dit brengt ons op de volgende vragen; 

Bent u het met de VVD eens dat de verkeersveiligheid rondom (basis)scholen verbeterd kan worden? 

Bent u bekend met technologische middelen zoals een app voor smartphones die kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid? 

Bent u bereid om actief in gesprek te gaan met scholen en koepelorganisaties (zoals VVN) om een ‘roadmap’ of agenda op te stellen voor deze scholen om deze problematiek aan te pakken? 

Zo ja, bent u dan bereid om deze scholen te faciliteren in datgene wat nodig is om de verkeersveiligheid rondom scholen uiteindelijk te verbeteren? 

 Uw reactie op onze vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

August Veenenbos  VVD Breda