Winkeliers Haagdijk boos, VVD stelt vragen

Winkeliers op de Haagdijk zijn boos omdat hun stoep in korte tijd enkele malen is opgebroken geweest. VVD Breda stelde vragen aan het College van B&W. Deze treft u onderstaand aan.

Van: Fractie VVD Breda

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Breda

Breda, 23 november 2017

 Betreft: vragen ex. Art. 9 RvO

Onderwerp: Werkzaamheden Haagdijk en klachten ondernemers

Geacht College,

Het is voor de Bredase VVD onbegrijpelijk dat in een tijd waarin we 24 uur per dag met elkaar communiceren diverse partijen niet van elkaar weten wat ze doen. Maar vooral dat ondernemers en bewoners niet te horen krijgen dat hun straat weer openligt en wat de reden daarvan is. Winkeliers investeren in hun zaak, nemen deel aan het ondernemersfonds en betalen belasting. De slechte bereikbaarheid kost klanten en dat is niet goed voor de straat en voor de stad. Daarnaast moeten werken toch veel beter te plannen zijn zodat een straat maar een keer opengaat i.p.v. meerdere keren per jaar of dat een werk op maandag wordt uitgevoerd wanneer de winkels dicht zijn.

Daarom heeft mijn fractie de volgende vragen:

1. Wat zijn de redenen geweest om de Haagdijk meerdere keren open te breken voor werken?

2. Hoe kan het dat daarover niet wordt gecommuniceerd met omwonenden en ondernemers?

3. Bent u bereid om partijen zoals nutsbedrijven te verplichten vooraf te communiceren met de omgeving over de uit te voeren werkzaamheden? Wat de gemeente kan met een BredaBericht moeten deze bedrijven toch ook kunnen?

4. Heeft de gemeente in beeld welke werken nutsbedrijven uitvoeren?

5. Worden deze werken gecombineerd met andere projecten van de gemeente op specifieke locaties? Zo nee, waarom gebeurt dat niet?

6. In hoeverre kunt u bepalen dat bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden op maandagen worden uitgevoerd?

7. Wat gaat u doen om er voor te zorgen dat ondernemers daadwerkelijk teruggebeld worden wanneer ze met klachten zich bij de gemeente melden?

Met vriendelijke groet,

Sven Planken, raadslid