Toename aantal auto-inbraken moet stoppen

Op 30 november 2017 stond in BN DeStem een artikel over de stijging van het aantal auto inbraken in Bredase parkeergarages. In de garage van Qpark is er dit jaar zelfs al 67% meer ingebroken als het jaar daarvoor, volgens deze krant. De VVD Breda vindt dat hier iets aan gedaan moet worden en stelde vragen aan het college van B&W

Geacht College,

Op 30 november 2017 stond in BN DeStem een artikel over de stijging van het aantal auto inbraken in Bredase parkeergarages. In de garage van Qpark is er dit jaar zelfs al 67% meer ingebroken als het jaar daarvoor, volgens deze krant.

De VVD Breda vindt dat hier iets aan gedaan moet worden en dat de gemeente op korte termijn om tafel moet gaan zitten met haar partners om te kijken wat hier tegen gedaan kan worden. Breda staat namelijk op de kaart als een gastvrije en leefbare stad, dat beeld verdwijnt snel als bezoekers een vernielde auto terug vinden na een dag shoppen in onze binnenstad. Ook iets wat zeker niet past bij de beste binnenstad van Nederland.

In ditzelfde artikel wordt ook gesproken van een succesvolle campagne van Qpark samen met een aantal gemeenten. De Amsterdamse ‘voorkom inbraak’-campagne won hiermee zelf de EPA-award (European Parking Award) en daar zakte het aantal auto inbraken met 25%.

De Bredase VVD is benieuwd of zo’n zelfde campagne in Breda ook kans op slagen heeft in zowel Qpark als onze eigen garages en of er misschien nog meer maatregelen zijn om te ervoor te zorgen dat het aantal auto inbraken afneemt en het aantal gepakte daders kan doen toenemen. Daarom heeft de Bredase VVD de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met het toenemende aantal auto inbraken in de Bredase parkeergarages en elders in de stad?

2. Heeft het college op dit moment al gesprekken gehad met Qpark? Zo niet, is het college van plan dit alsnog te doen op korte termijn?

3. Is het college bekend met de succesvolle actie in Amsterdam en is het college bereid te onderzoeken of deze campagne in Breda ook van de grond kan komen?

4. Ziet het college nog andere maatregelen die zij kunnen treffen om het aantal auto inbraken terug te dringen en meer daders op te pakken?

Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers VVD Breda 


Onderstaand het antwoord van het college