Vragen over afval naast ondergrondse containers.

De VVD Breda staat voor een duurzaam Breda waarin afval steeds meer een grondstof wordt. Het nieuwe VANG-systeem kan daar een flinke bijdrage aan leveren. De uitrol hiervan gaat gepaard met kinderziektes, en de VVD ziet graag dat deze goed worden opgelost. Daarom stelden wij vragen aan het College van B&W.

Geacht College,

De VVD Breda staat voor een duurzaam Breda waarin afval steeds meer een grondstof wordt. Het nieuwe VANG-systeem kan daar een flinke bijdrage aan leveren. De uitrol hiervan gaat gepaard met kinderziektes, en de VVD ziet graag dat deze goed worden opgelost. We zien op verschillende plekken in de stad, waaronder Prinsenbeek, Princenhage en Westerpark dat de ondergrondse containers soms niet werken. Dit leidt tot afvalzakken naast de container, wat enerzijds een slecht aangezicht is en anderzijds mogelijk tot ongedierte leidt. Daarom stellen wij u de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de problemen met de ondergrondse containers in diverse dorpen en wijken?

2. Op hoeveel plekken in de stad zijn er de afgelopen periode (twee maanden) problemen met de ondergrondse containers geweest?

3. Hoe en binnen welk tijdsbestek lost u problemen op zodat er geen afval naast te containers belandt.

Met vriendelijke groeten,

Carla Kranenborg - van Eerd 

Eddie Förster

VVD Breda