Veroordeling acties de Grauwe Eeuw

Geacht College,

Onlangs verscheen op internet een bericht van de anonieme en intimiderende Actiegroep Grauwe Eeuw waarin verschillende Bredase organisaties zoals de VVV en Café Boerke Verschuren op een intimiderende wijze werden aangesproken op zogenaamd racistisch gedrag. Ook uw College heeft een brief ontvangen met het verzoek om straatnaambordjes van onze helden uit het verleden te verwijderen uit het Bredase straatbeeld. 

De Grauwe Eeuw staat bekent om haar agressieve en intimiderende gedrag. De Gemeente Utrecht heeft na een dreigbrief alle contact met deze organisatie verbroken. Onlangs heeft deze anonieme organisatie aangifte gedaan tegen een poppodium omdat zij een kinderfeest organiseerde waarin kinderen als Cowboys en Indianen verkleed gaan. Ook in ons eigen Breda heeft deze actiegroep al eens geprobeerd de vrijheid van meningsuiting en expressie van bijvoorbeeld de viering van de Vrede van Breda of de carnavalsactie van Boerke Verschuren te verstoren en te verhinderen.

Nu deze actiegroep zich met online posts en brieven ook in Breda begeeft, wil de VVD duidelijke steun én bescherming van ons stadsbestuur tegen de intimiderende en dreigende acties van deze actiegroep. Met nog een week te gaan wil de VVD een duidelijk signaal afgeven dat juist met carnaval er veel grappen en leut gemaakt moeten kunnen worden. Bredase ondernemers als Boerke Verschuren of andere organisaties moeten niet alleen de steun voelen als zij worden bedreigd door deze club, maar ook beschermd worden tegen deze organisatie. Kinderen moeten in Breda gewoon als cowboy, indiaan of welke historisch figuur dan ook carnaval kunnen vieren in Breda zonder lastig gevallen of geïntimideerd te worden door de Grauwe Eeuw.

Daarom is het van belang om stelling te nemen tegen deze agressieve actiegroep De Grauwe Eeuw. De VVD wil dan dat het College, net als de VVD, steun uitspreekt voor alle ondernemers, (carnavals)verenigingen of personen die richting carnaval gebruik maken van hun vrijheid van meningsuiting. Daarnaast moeten deze mensen beschermd worden tegen de agressieve handelwijze van de Grauwe Eeuw.  

Wij zijn erg benieuwd hoe de situatie in Breda is en hebben daarom de volgende vragen:

1. Wat is uw reactie op de brief die u ontvangen heeft van de Grauwe Eeuw ten aanzien van het verwijderen van straatnaambordjes van personen uit het verlegen in Breda? Bent u het met de VVD eens dat we in Breda geschiedenis moeten koesteren i.p.v. verwijderen?

2. Is het College op de hoogte van de intimiderende handelswijze van de Actiegroep Grauwe Eeuw via social mediaposts richting Bredase organisaties zoals de VVV en Boerke Verschuren? 

3. Wat doet het College tegen de dreiging die hier van uit gaat die ervoor kan zorgen dat organisaties in Breda geen gebruik meer durven te maken van hun vrijheid van meningsuiting en/of expressie?

4. Is het College bereid om, net als de VVD, steun uit te spreken voor alle carnavalsvierders die gebruik gaan maken van die vrijheid en is het College bereid om afstand te nemen van acties of aangifte tegen kinderen die als Cowboy of Indiaan verkleed gaan in Breda?

5. Welke acties gaat het College nemen om ervoor te zorgen dat bedrijven, verenigingen of individuele personen zich niet bedreigt voelen door deze actiegroep voor, tijdens en na de carnaval?

Vanwege de urgentie willen wij u vragen een reactie te geven op vraag 4 en 5 voor de carnaval. 

Met vriendelijke groeten,

Thierry Aartsen

Fractievoorzitter VVD Breda

Onderstaand een link naar de antwoorden van het College van B&W.