Publieke Werken

Lijsttrekker Thierry Aartsen: "Ondernemers moeten gewoon kunnen ondernemen. De gemeente moet hardwerkende ondernemers niet in de weg zitten. Publieke Werken houdt de Sint Annastraat al 22 jaar levendig en zou dit, wat ons betreft, moeten blijven doen. Denk een beetje mee met die ondernemer en regel die vergunning."

Geacht college,

De VVD Breda is een groot voorstander van meer toezicht en handhaving. Zeker als het hufterig gedrag betreft. Onze handhavers verrichten dagelijks goed werk en dragen daarmee bij aan het leefbaar houden van onze stad, wijken en dorpen. Dat de gemeente Breda daar nu ook fors op inzet, vindt onze fractie een goede zaak. Wij vragen ons echter af of het soms niet anders kan met hetzelfde effect. 

Maandag 5 maart jl. plaatste de eigenaar van Publieke Werken op zijn Facebookpagina het bericht dat hij zijn terras moet verwijderen aan de voorzijde van zijn pand. Voor de goede orde: dit terras staat al vele jaren elke dag op exact dezelfde plek. 

De VVD Breda vindt het daarom ook eigenaardig dat deze ondernemer deze vrij onschuldige tafeltjes nu ineens moet verwijderen zonder dat hij hier eerder op is aangesproken. Natuurlijk is de gemeente ervoor om te handhaven op momenten dat het niet anders kan, maar wij vragen ons af of in dit geval een gesprek vooraf misschien beter was geweest.

De VVD Breda is van mening dat ondernemers gewoon moeten kunnen ondernemen en dat de gemeente hierin een faciliterende rol dient te vervullen. Onze fractie is dan ook benieuwd of er een boete is uitgedeeld en of er al eerder gesprekken zijn geweest met deze ondernemer, of andere ondernemers in soortgelijke gevallen. Wij zijn benieuwd of onze handhavers wijzen op het aanvragen van een vergunning of dat ze ondernemers in contact brengen met de juiste instanties. Daarom heeft de VVD Breda de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht dat café Publieke Werken zijn terras moet weghalen aan de voorzijde? (Facebookpagina PW)

2. Is er een boete uitgedeeld?

3. Bent u het met de VVD eens dat ondernemers in Breda gewoon moeten kunnen ondernemen zonder al teveel gedoe?

4. Deelt u de analyse van de VVD Breda dat -  naast handhaving - ook actief het gesprek met ondernemers moet worden aangegaan? En zo ja, hoe gaat u dat in de praktijk toepassen? 

Met vriendelijke groet, 

Thierry Aartsen

Fractievoorzitter VVD Breda


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W