Kliko's voor het centrum

Inmiddels is ook het centrum van Breda over op het nieuwe systeem van afvalscheiding. Ons bereiken steeds meer klachten over hoe de implementatie verloopt voor inwoners die binnen de singels wonen. Gezinnen die voorheen een rest-afvalcontainer, papiercontainer en GFT-container thuis hadden staan, moeten nu massaal hun afval in vier verschillende zakken naar vier verschillende containerslopen. Zij krijgen te horen dat zij geen GTF-kliko, geen plastic-kliko en geen GFT-kliko meer mogen hebben in tegenstelling tot andere wijken en dorpen in Breda.

Het systeem van afvalscheiding is in beginsel iets positiefs; het is goed voor ons milieu én het is goed voor de portemonnee omdat de Bredase inwoners minder belasting betalen. Maar we moeten het mensen niet onnodig moeilijk maken. Mensen in het centrum die voorheen kliko's hadden, krijgen nu van de Gemeente te horen dat ze die niet meer krijgen. Ook niet voor GFT, papier en plastic terwijl bewoners in andere wijken en dorpen wel gewoon groene, oranje en blauwe kliko's hebben staan. Gevolg is dus enerzijds dat we mensen met vier zakken naar vier verschillende containers laten lopen. Dit draagt niet bij aan het draagvlak voor het systeem en zorgt voor ongemak. Anderzijds zorgt het ervoor dat mensen stoppen met het scheiden van afval en voor het gemak alles maar in de restafvalzak gooien. Dit systeem zonder kliko's in het centrum is dus juist slecht voor het milieu.

De fracties van de VVD en Breda ’97  hebben daarom de volgende vragen:

  1. Waarom mogen bewoners van het centrum, die voorheen wel kliko’s hadden staan en dit ook graag weer willen, geen kliko’s meer hebben en moeten zij perse met vier verschillende zakken naar vier verschillende containers toe lopen?
  2. Wat is de reden dat bewoners van het centrum geen keuzevrijheid hierin hebben terwijl het wel mogelijk is om kliko’s te hebben staan terwijl dat voor andere wijken en dorpen in Breda wel gewoon kan?
  3. Ziet het College ook de nadelige effecten voor het milieu omdat afscheiding in het centrum van Breda zo ongemakkelijk wordt gemaakt dat mensen maar gewoon alles in een restafvalzak gooien in plaats van met vier verschillende zakken naar vier verschillende containers gaan lopen?
  4. Is het college bereid om alle centrumbewoners die graag een plastic-, papier- of GFT-kliko aan huis wensen die ook te geven net zoals dat ook in andere wijken en dorpen gebeurt?
  5. Zo ja, is het college bereid om opnieuw een brief naar de centrum bewoners te sturen met daarin de vraag of zij een van deze kliko’s aan huis wensen?

In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W