Bredaas afvalbeleid

Het afvalbeleid van de Gemeente Breda moet meer op het gemak van de Bredanaars gericht zijn. Nu is dat niet het geval waardoor het achterliggende idee – van afval naar grondstof – dreigt te mislukken. Het huidige afvalbeleid zorgt ervoor dat mensen juist minder afval gaan scheiden én leidt tot veel irritaties bij onze inwoners. Om het afvalbeleid bij te sturen en tot een écht succes te maken, lanceert de VVD Breda op 19 maart het Actieplan Afval met concrete verbeterpunten.

Iedere Bredanaar moet op een eenvoudige manier van zijn of haar afval afkunnen. Het huidige gedoe met te veel of te weinig kliko’s, overvolle ondergrondse containers en het beperkte pasjessysteem moet tot het verleden behoren. VVD-lijsttrekker Thierry Aartsen: “Het nieuwe afvalbeleid begint letterlijk en figuurlijk een bende te worden. Overvolle ondergrondse vuilcontainers, rijen rolcontainers in achtertuinen, maden in gft-bakken. De VVD hecht waarde aan schone Bredase buurten en een schoon milieu voor onze kinderen en kleinkinderen. We kunnen nog steeds het goede doen zonder in te leveren aan comfort. Het is echt geen hogere wiskunde, maar een kwestie van gezond verstand.”

Aartsen vervolgt: “Als je geen vuilniszakken meer naast ondergrondse containers wilt zien, moet de gemeente – simpelweg – vaker de containers legen dan nu. Als je in de zomer geen maden meer in je gft-kliko wilt hebben – wat ik volstrekt logisch vind – moet er gewoon vaker gft worden opgehaald. En als je onderweg naar je werk je restafval wilt storten in een andere container dan die bij jou om de hoek, dan moet dat gewoon kunnen. Kortom: hier is een schone taak weggelegd voor de gemeente Breda. Daar gaat de VVD Breda zich sterk voor maken.”.

Om onze buurten schoon te houden, moeten volgens de VVD Breda de volgende zaken écht veranderen:

- Mensen bepalen zelf hoeveel kliko’s ze willen hebben. Meer keuzevrijheid voor wat betreft het aantal en type kliko’s. Je bepaalt zelf hoeveel jij nodig hebt en welk afval je weg wil brengen.

- Afschaffen pasjes systeem; Iedereen kan overal waar ze zelf willen hun afval netjes kwijt. 

- Meer ondergrondse containers en deze vaker legen. Geen rotzooi meer rondom containers omdat ze vol zitten.

- Waar nodig: geef mensen alsnog een restafval-kliko.

De VVD Breda is er niet van overtuigd dat het huidige systeem bijdraagt aan een verbetering voor wat betreft afvalscheiding. Aartsen: “De verleiding om al het gedoe te omzeilen en alles in één zak te gooien is nu gewoonweg te groot. De VVD Breda is voorstander van het scheiden van afval maar dramt niet door. Als we zien dat aanpassingen nodig zijn, staan we daar voor open.

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thierry Aartsen - +31630066275