Haal de Sint binnen!

De VVD fractie heeft vernomen dat de NTR het Genootschap van Burgemeesters om hulp heeft gevraagd om de landelijke intocht van Sinterklaas en zijn Pieten mogelijk te maken. Volgens de NRT heeft tot op heden geen enkele gemeente zich gemeld de Sint te verwelkomen.

Met de NTR is de VVD Breda van mening dat aan zo’n mooie traditie geen einde mag komen. Honderdduizenden kinderen en ouders genieten ieder jaar voor de televisie van de intocht.

Breda heeft met haar mooie haven dé ideale ontvangstlocatie voor Sinterklaas. Daarnaast is onze binnenstad een fantastische plek voor de intocht. Breda brengt het samen. Tour de Jour en 538 hebben laten zien wat dit voor de stad kan betekenen. DE intocht is een mooie ondersteuning voor de promotie van onze stad.

Daarom heeft VVD Breda de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het verzoek van de NTR aan het Genootschap van Burgemeesters?

  2. Heeft u eerder een verzoek gekregen om als 9e stad van Nederland gastheer van de televisie-Sinterklaas te zijn? Indien ja, wat was uw reactie richting NTR?

  3. Bent u het met de VVD eens dat dit een mooie manier is om Breda verder te promoten?

  4. Bent u bereid om op korte termijn met de NTR in gesprek te gaan, zodat in Breda de intocht van de Sinterklaas kan plaatsvinden? Kunt u een inschatting maken van de kosten die met een dergelijk evenement zijn verbonden?

Met vriendelijke groet,

Sven Planken Raadslid 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sven Planken - +31655328805


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W