Vragen aan het college over minder politie in de horeca

De politie zet zich, samen met ondernemers, wekelijks met man en macht in om ervoor te zorgen dat uitgaan in Breda voor iedereen gezellig en veilig is. Ook de horeca en haar portiers hebben goed contact met de politie en inmiddels in de ‘Bredase methode’ van samenwerking in de horeca landelijk bekend. Maar niet alleen de politie werkt met man en macht aan een veiliger uitgaansgebied. Ondernemers en portiers dragen hier uiteraard ook hun steentje aan bij.

De Bredase VVD-fractie heeft de afgelopen tijd meerdere signalen uit de stad en de horeca ontvangen over de verminderde capaciteit van de politie in het horecagebied van Breda. Zo zou dit besluit niet aangekondigd zijn bij ondernemers en is er ook geen informatie bekend over de inzet van portiers. Ook de reden voor dit besluit is ons niet bekend, zo zou het kunnen zijn dat het afnemende aantal incidenten oorzaak is of misschien wel een bezuiniging bij de politie. De Bredase VVD is van mening dat een bezuiniging bij de politie nooit de veiligheid van onze bezoekers in het geding mag brengen. Mocht het zo zijn dat het afnemende aantal incidenten de reden is voor de verminderde politiecapaciteit, dan zouden ondernemers hier ook van mee kunnen profiteren. 


Daarom heeft de VVD-fractie de volgende vragen aan het college: 

1. Klopt het dat de politiecapaciteit is afgenomen of zal afnemen? Zo ja, met hoeveel?

2. Waarom en door welke partijen is dit besluit genomen?

3. Zijn er voorafgaand aan dit besluit gesprekken gevoerd met de horeca? Zo ja, wat was de uitkomst van deze gesprekken. Zo nee, waarom niet?

4. Is het college van mening dat, na het terug schalen van de politiecapaciteit, de veiligheid van zowel bezoekers als de politie zelf in het uitgaansleven in het geding kan raken?

5. Er van uitgaande dat er minder politiecapaciteit wordt ingezet in het horecagebied , dat de horeca, in navolging van de politie, ook minder portiers mag gaan inzetten?

6. Er van uitgaande dat er minder politiecapaciteit wordt ingezet in het horecagebied, kunnen wij in navolging ervan er ook vanuit gaan dat de horeca minder portiers mag gaan inzetten in de toekomst?


Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers 


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W