Twee oud-wethouders van VVD Breda kandidaat voor de Eerste Kamer

De VVD-ers Alfred Arbouw en Cees Meeuwis hebben zich ieder vanuit hun eigen motivatie kandidaat gesteld voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer in de periode 2019-2023.


Alfred Arbouw (57 jaar) weet als bestuurder overzicht te houden over verschillende niveaus waar je bij de toetsing van wetgeving mee te maken krijgt. Zijn interesses gaan met name uit naar Defensie, buitenlands Veiligheidsbeleid, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Arbouw: “Ik heb de laatste jaren veel kennis en ervaring opgebouwd ten aanzien van de nieuwe Omgevingswet, zowel als adviseur van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu als in mijn rol als wethouder Stedelijke Ontwikkeling”. 

Cees Meeuwis (53 jaar) wil zich als parlementariër in het bijzonder inzetten voor ondernemers, die “op efficiënte wijze voor werkgelegenheid en innovatie zorgen. We moeten zuinig zijn op ondernemers en hen niet laten verzuipen in de talrijke wetten, Maatregelingen van Bestuur en ministeriële regels.” Na een  korte periode in de Tweede Kamer heeft hij van 2010 tot 2014 o.a. de portefeuilles Sociale en Economische Zaken als VVD-wethouder in Breda gehad.

De 75 leden van de Eerste Kamer worden op 27 mei 2019 gekozen door de leden van de Provinciale Staten, die op hun beurt weer worden gekozen door burgers. Voordat het zover is, moeten de oud-wethouders zich op de advieslijst van de VVD weten te plaatsen. De VVD-leden stemmen hier in  januari over, waarna de kieslijst voor de VVD samen wordt gesteld.  De VVD Breda hoopt uiteraard beide leden in de Eerste Kamer terug te zien.