Vragen aan het college over ganzenaantallen in Breda

Iedere Bredanaar moet het absolute genoegen kunnen smaken om met dit zomerweer fijn buiten te zijn. Er is genoeg te doen, zoals in het park picknicken of een verfrissende duik in de Asterdplas nemen.


Maar momenteel begeven zich in Park Valkenberg, in en rondom de Asterdplas -evenals op andere plekken in Breda- veel ganzen. Dit zorgt voor onhygiënische situaties. Zo liggen de voetpaden en grasvelden bezaaid met ganzenuitwerpselen. Het is van belang dat onze parken, plassen en recreatiegebieden aangenaam zijn voor mens en dier. Daarom stellen wij u de volgende vragen:

Vraag 1
Deelt u de waarneming van de VVD dat er op sommige plekken, zoals Park Valkenberg en bij de Asterplas heel veel ganzen zijn? Kan het college inzicht bieden in de stand van de huidige ganzenpopulatie in Breda? Is er sprake van een overschot?

Vraag 2
Wat heeft het college de afgelopen jaren gedaan om de groei van de ganzenpopulatie te beheersen?

Vraag 3
Hoe vaak worden de ganzenuitwerpselen tijdens het zomerseizoen verwijderd?

Vraag 4
Uit de beantwoording op de VVD-vragen over de ganzenproblematiek in de Haagse Beemden (dd. 22 februari 2016) meldde het toenmalige college dat in Breda ganzen werden verjaagd door middel van een lasertechniek. Wat zijn de bevindingen van het college inzake deze verjaagtechniek? Is het college bereid deze techniek frequenter in te zetten op plekken waar nu teveel ganzen zijn?

Vraag 5
De vragen van de VVD-fractie alwaar het college op 22 februari 2016 op antwoordde, gingen over de ganzenproblematiek in de Haagse Beemden. Kan het huidige college aangeven of de
ganzenpopulatie daar nu onder controle is? Zijn er meerdere ‘hotspots’ in Breda bijgekomen en/of aan te wijzen waar veel ganzen zich begeven?

Vraag 6
Welke structurele maatregelen is het college bereid te treffen om de ganzenpopulatie beheersbaar te maken en te houden voor in de toekomst?


Met vriendelijke groet,
Daan de Neef en Sven Planken


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W