Vragen aan het college over het gebruik van de wet aanpak woonoverlast

Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast (artikel 151d van de Gemeentewet) in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk dat de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid toekent om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgevers. Op 15 maart 2018 heeft de gemeenteraad dan ook besloten over deze toevoeging in de APV.

Voordat de burgemeester gebruik kan maken van dit instrument zijn er veel voorgaande stappen die gezet worden. Zo kent woonoverlast vele vormen. Een hond die dag en nacht blaft, buren die laat in de nacht luidruchtige gasten over de vloer hebben of ernstige vervuiling in en rondom de woning. Bij woonoverlast zijn ook vaak meerdere organisaties betrokken, zoals de gemeente en de politie. 


Voor een efficiƫnte aanpak van woonoverlast is daarom een sterke regisseur nodig die het initiatief neemt en de partijen samenbrengt. De gemeente vertegenwoordigt het algemeen belang van bewoners en is verantwoordelijk voor een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving. Daarmee is de gemeente de aangewezen partij om klachten en signalen van overlast te inventariseren, het probleem op de agenda te zetten en de aanpak te regisseren, zegt ook het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.


Om die reden is de VVD Breda een groot voorstander van een regisseur bij woonoverlast, in combinatie met goede regels voor de wet woonoverlast. Een regisseur woonoverlast kan partijen samenbrengen en hopelijk ook rust in de omgeving terugbrengen, zodat de mogelijkheden van de wet woonoverlast misschien niet eens gebruikt hoeven worden. Daarom heeft de VVD Breda de volgende vragen aan het college:  


Vraag 1

Is het college het nog steeds met de VVD Breda eens dat dit instrument goed helpen kan bij het oplossen van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast?


Vraag 2

Heeft het college inmiddels beleidsregels omtrent deze wet opgesteld. Zo ja, hoe luiden deze, zo nee, wanneer verwacht het college dit te doen?


Vraag 3

Is het college het met de VVD Breda eens dat een regisseur op woonoverlast de efficiƫntie van de aanpak kan verbeteren?


Vraag 4

Is het college het met de VVD Breda eens dat een regisseur op woonoverlast een goede toevoeging zal zijn voor Breda?


Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers 


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W