Vragen aan het college over afvalbakken openbare ruimte

In de begroting 2019 wordt veel aandacht besteed aan de staat van de openbare ruimte. Ik citeer: “ De openbare ruimte staat in de picture, wordt aangepakt, vernieuwd en gekoesterd. In Breda, stad in een groen park, is de openbare ruimte het decor en visitekaartje voor de stad”.

Wandelend door de Bredase binnenstad valt het op dat in vergelijking met veel andere steden Breda een groot aantal afvalbakken heeft. Dit is zeer positief en draagt zeker bij aan het hebben van een schone straat.

Echter een groot aantal van deze afvalbakken ziet er vies uit of is vol gekladderd met graffiti. En dat is nou niet bepaald het beeld dat wij als stad aan onze bewoners en bezoekers willen achterlaten en zeker niet het visitekaartje van de stad.

De Bredase VVD heeft naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen aan het college:

Vraag 1

Bent u het met ons eens dat een groot aantal van de afvalbakken er niet bepaald representatief uit ziet?

Vraag 2

Hoeveel afvalbakken zijn er geplaatst in het historisch stadscentrum van Breda?

Vraag 3

Wanneer is het eerstvolgende onderhoud van deze afvalbakken voorzien dan wel wanneer is de afschrijvingstermijn verstreken?

Vraag 4

Wat zijn de kosten van het opknappen en wat zijn de kosten van het vervangen van de afvalbakken?

Vraag 5

Is er in de begroting van 2019 voorzien in deze kosten en zo neen, wanneer dan wel?


Met vriendelijke groeten,

John  Michielsen

Burgerraadslid VVD Breda