Vragen aan het college over discriminatie in Breda

Afgelopen tijd zijn er verschillende media berichten voorbij gekomen waarbij discriminatie een rol speelt. Of dit nu op sekse, geloof, ras of andere grond plaatsvond, het is simpelweg onacceptabel en dient bestreden te worden. De incidenten op en rondom onze sportvelden, de weigeringen in de horeca of de publicatie van onderzoeken naar ervaringen van discriminatie, het raakt ons zeer. Om deze redenen stellen wij u deze vragen om een beter beeld te krijgen naar aanleiding van recente publicaties.

Om deze redenen stellen wij u deze vragen om een beter beeld te krijgen naar aanleiding van recente publicaties. 

Vraag 1

Zijn er de afgelopen jaren meldingen bij de gemeente binnengekomen over discriminatie in Breda? 

Vraag 2

Is er contact met de politie over meldingen van discriminatie in Breda en worden die ook gedeeld met de gemeente?.

Vraag 3

Wat doet de gemeente om discriminatie te voorkomen in onze stad?


Betreffende de berichten over discriminatie op de voetbalvelden:

Vraag 4

Hoeveel meldingen zijn er bij de gemeente en KNVB binnengekomen over discriminatie in Breda?

Vraag 5

Wat doen gemeente en KNVB om discriminatie te voorkomen op de voetbalvelden?


Met de recente herdenking van de Kristalnacht en de start van de viering 75 jaar vrijheid   in het achterhoofd kwam de uitzending van EenVandaag  hard bij ons binnen. Nu blijkt dat veel joden in Nederland hun joodse achtergrond niet durven te uiten. Zo blijkt uit cijfers dat 47 procent van de deelnemers zich niet vrij voelt om in Nederland openlijk joods te zijn. Verder komt naar voren dat het aantal meldingen van antisemitisme niet alleen toeneemt, maar ook de aard van de meldingen zwaarder wordt. Uit cijfers van politie en justitie blijkt dat Joden zwaar oververtegenwoordigd zijn als slachtoffers van discriminatie. Cijfers van het OM laten zien dat 22 procent van alle discriminatiezaken antisemitisch van aard zijn.

We zijn daarom erg benieuwd hoe de situatie in Breda is en hebben de volgende vragen:

Vraag 6

Zaten bij de meldingen, zoals in vraag 1 gevraagd, ook meldingen van antisemitisme? Zo ja, hoeveel waren dat er en wat was de aard van de meldingen?

Vraag 7

Zijn er bij de Politie en OM meldingen van antisemitisme bekend vanuit Breda?

Vraag 8

Is er contact geweest met instanties als het CIDI om te horen of daar meldingen zijn binnengekomen vanuit Breda? Zo nee, is het college daartoe bereid?

Vraag 9

Is het college bereid contact te zoeken met de joodse gemeenschap In Breda over het onderzoek? Bijvoorbeeld met de Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap in Breda.

Vraag 10

Is het college bereid om in het lokale programma voor het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid expliciet aandacht te besteden aan de holocaust slachtoffers uit Breda om de bewustwording van de gevolgen van antisemitisme te vergroten?


Wij zien uw reactie gaarne tegemoet.


Met vriendelijke groet,


Eddie Förster (VVD)

Jeroen Bruijns (CDA)


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W