Vragen aan het college over fietscrossbaan Teteringen

Begin 2017 namen enkele inwoners van Teteringen het initiatief om een fietscrossbaan te realiseren, niet verstopt in het bos maar ergens in de buurt van de bewoonde wereld. Om het buiten spelen te promoten, om de kids lekker te laten ravotten, om ze af te matten in de buitenlucht, om de conditie en motoriek te verbeteren.

Na enkele maanden kwam het bericht dat er een locatie was gevonden en dat ook de gemeente bereid was mee te werken. Echter diverse hobbels kwamen op het pad van de initiatiefnemers. De eerste locatie bleek niet haalbaar en een nieuwe locatie kon niet op steun rekenen van een projectontwikkelaar die in de buurt wilde gaan bouwen. Daar kwam bij dat een deel van de grond was beschermd natuurgebied. Het moest een professionele baan worden die voldoet aan alle veiligheidseisen. De projectontwikkelaar ging later toch akkoord met de plannen, maar desondanks kwam onlangs het bericht van de gemeente dat de fietscrossbaan niet gerealiseerd zal gaan worden.

De Bredase VVD heeft naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen aan het college:

Vraag 1

Is het College het met de VVD eens dat een dergelijk initiatief zeer lovenswaardig is?

Vraag 2

Wat is de reden dat de fietscrossbaan niet gerealiseerd kan worden?

Vraag 3

Wat zijn de kosten van het realiseren van een fietscrossbaan zoals bedoeld door de initiatiefnemers?

Vraag 4

Is het een optie om een dergelijk project te financieren door middel van een wijkdeal, waarbij het onderhoud van de baan wordt gedaan door initiatiefnemers?

Vraag 5

Is het college bereid nader te kijken naar een oplossing waardoor de fietscrossbaan alsnog gerealiseerd kan worden?


Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groeten,


John  Michielsen

Burgerraadslid VVD Breda.

0621858699


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W