Ode aan de eenheid


Welnu, ik kan met recht zeggen: er staan voor Breda mooie dingen te gebeuren in 2019. Meer huizen, meer banen, meer veiligheid, meer gezelligheid, meer groen. Dat vat het redelijk goed samen. Talloze plannen zijn al in uitvoering of staan nog in de steigers. We bouwen voort op het verleden. Al die plannen zorgen er bij elkaar voor dat we iedere dag ons mooi Breda nét een beetje mooier maken. En al die beetjes bij elkaar zorgen voor een prachtige stad waar, stuk voor stuk, iedere inwoner bij hoort. Met haar weergaloze centrum, gezellige wijken en mooie dorpen. Het Breda waar je iedere dag met trots thuis bent of komt.


Het is het Breda dat we als VVD niet alleen zo zien, maar vooral voelen. Breda geeft een warm gevoel. Het is een vriendelijke, prettige en mooie stad. En dat willen we beschermen. Evenals iedereen die zich binnen Breda beweegt en van goede wil is. Wanneer ben je dat? Simpel: als je gewoon een mooi leven wilt bouwen voor jezelf en je geliefden zonder anderen daarmee tot last te zijn. Dit is niet alleen common sense. Het is voor mij ook de essentie van het liberalisme. Daarom ben ik ook ooit bij de VVD terecht gekomen. Het is de partij die je het meest vrij laat om je eigen leven naar eigen smaak en inzicht in te richten. En dat geldt – nogmaals – voor iedereen die van goede wil is. Zij verdienen de maximale vrijheid om zin te geven aan hun eigen leven en, met toestemming, aan dat van anderen.


Vrijheid is een geweldig iets, maar kan alleen maar bestaan op een rotsvaste ondergrond van gegarandeerde afspraken. Die afspraken zijn bindend in wetten verwoord. En die wetten gelden voor ons allemaal. Simpel gesteld: je kan het zo gek maken als je wilt, zolang je binnen de grenzen van de wet blijft. Daarom hecht ik enorm aan de rechtstaat: we handhaven de wetten die we met elkaar hebben afgesproken via de rechtspraak. We treden hard op tegen overtreders. En we accepteren gerechtelijke uitspraken; ook als we het er niet mee eens zijn. Anders wordt het een onvrije puinhoop.


Diezelfde wetten garanderen je ook een reeks vrijheden waarmee je je leven inkleedt. Kunnen zeggen wat je vindt. Zonder de ander te verketteren. Een vrije pers die schrijft wat ze wil. De vrijheid om te zijn wie je bent. Om lief te hebben wie je wilt. Om te worden wat je wilt. En te geloven wat je wilt. Hier geven we in Breda gestalte aan door voor iedere Bredanaar goede voorwaarden te scheppen voor goed onderwijs, een gezonde arbeidsmarkt, maar ook door ruimte te bieden aan verenigingen. Of het nu een loods is voor een carnavalsvereniging is of een nieuwe moskee: de wet garandeert de vrijheid daartoe. En ik sta pal voor die wet. Voor mij zijn deze (grond)wetten letterlijk de fundamenten waar we onze samenleving op bouwen. En hoe steviger de fundamenten, hoe stabieler de samenleving.


Door op die fundamenten te gaan staan, kan ik mijn functie als fractievoorzitter richting geven. Ik wil niets liever dan dat goedwillende Bredanaars de maximale ruimte krijgen om iets moois van hun leven te maken.

Maar dat is lang niet zo makkelijk als het klinkt. Het maatschappelijk debat wordt harder in Nederland. Er wordt ons de hele dag verdeeldheid opgedrongen en aangewreven zoals bij het Zwarte Pieten-debat. Tegenstellingen worden maximaal belicht om ons te dwingen een kant te kiezen. Waarom? Soms voor politiek of maatschappelijk gewin. Of omdat de leegheid van de (social) media het gewoon mogelijk maakt en toestaat. Ik ben er eerlijk gezegd hartstikke klaar mee. De werkelijkheid wijst uit dat niemand beter wordt van verdeeldheid behalve volksmenners die vanaf de zijlijn met bangmakerij het hardst roepen, maar met nul reële oplossingen komen. 


Deze tijd vraagt om serieuze oplossingen voor serieuze problemen. Ook op zware onderwerpen als een betaalbare sociale zekerheid voor de mensen in Breda die het écht nodig hebben. Eenvoudige oplossingen bestaan niet. Door de zure appel bijten, compromissen sluiten, samen een weg vinden. Ik prijs mij daarom gelukkig dat ik in de Bredase gemeenteraad zit. Alle partijen - van links tot rechts - werken zich uit de naad voor de stad, wijken en dorpen. We springen als coalitie- en oppositiepartijen regelmatig over onze schaduw heen om de best mogelijke afspraken te maken voor Breda. Dat doet mij oprecht veel deugd, omdat daarmee polarisatie en verdeeldheid worden beperkt tot de thema’s waar we écht van opvattingen verschillen. Dan is een scherp, maar fair debat altijd op zijn plaats.


Het lijkt mij daarom een goed voornemen om in 2019 de samenwerking met elkaar te blijven zoeken. Dan bedoel ik zowel politici, maatschappelijke organisaties als met u zelf.


Laten we elkaar blijven opzoeken met goede ideeën en steekhoudende kritieken. Lekker scherp in het debat als dat er even toe doet. Wel altijd in gesprek blijven en daaruit mooie plannen laten ontstaan. Laten we een vuist maken tegen zinloze verdeeldheid en leegheid. Dat lijkt me niet alleen een mooi voornemen, maar ook een noodzakelijke voorwaarde om toekomstige uitdagingen te lijf te gaan. Want onder de streep doen we het allemaal voor hetzelfde: ons mooi Breda. En Breda is meer dan de som der stad, dorpen en wijken. Het is een eenheid in verscheidenheid.


Arnoud van Vliet

fractievoorzitter VVD Breda