Vragen aan college over bestuurlijk aanpakken van krakers

Sinds 2010 is het kraken van panden bij Wet verboden. De Bredase VVD is altijd een groot voorstander geweest van het handhaven van het kraakverbod. Zo is de VVD van mening dat er geen precedent geschapen moet worden voor krakers in Breda en krakers daarom vanaf het eerste moment moeten worden aangepakt en direct verwijderd moeten worden. Toch valt het onze fractie op dat er steeds meer wordt gekraakt in onze stad, een kwalijke zaak vindt onze fractie.

Ook pandeigenaren hebben de Bredase VVD met handen in het haar benaderd. Op het moment van aangifte vervolgt de koninklijke weg zich via het strafrecht. Helaas gaat dit vaak zeer traag en op het moment dat er een uitspraak is zitten de krakers alweer in een ander pand en hebben ze veel schade achtergelaten. 

 

De Bredase VVD is van mening dat klaar moet zijn met kraken in onze stad. Wij hopen dan ook dat wij als gemeente bij kunnen dragen aan het aanpakken van krakers. De gemeente heeft via het bestuursrecht veel instrumenten en mogelijkheden tot haar beschikking en daarom moet er volgens onze fractie gekeken worden of deze instrumenten kunnen worden ingezet tegen krakers.

Burgemeester Depla heeft al eerder aangegeven criminelen niet alleen strafrechtelijk aan te pakken, maar juist ook bestuursrecht te gebruiken om criminelen dubbel zo hard te kunnen raken.  Het zou daarom een goeie kans voor onze stad zijn om te onderzoeken of dit ook voor krakers kan gelden. Daarom heeft de Bredase VVD de volgende vragen aan het college.

 

1.    Is het college het met de Bredase VVD eens dat om de leefbaarheid van de stad te vergroten het goed is dat er wordt gehandhaafd op het kraakverbod?

2.    Is het college bereid om net als bij andere criminelen het bestuursrecht te gebruiken om krakers hard aan te pakken?

3.    Welke mogelijkheden ziet het college om het bestuursrecht in te zetten tegen krakers?

 

Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers