Vragen aan het college over cameratoezicht afvalplekken

Iedere Bredanaar heeft het recht op een schone en fatsoenlijke straat. Helaas zien we in veel straten met afval containers nog te vaak dumpingen. Soms is zelf te zien dat een totale huisraad naast de afvalcontainers is gedumpt. Dit is een doorn in het oog voor veel bewoners en de Bredase VVD fractie.

De Bredase VVD fractie is helemaal klaar met deze vervuilers en wil daarom een grotere pakkans creëren om daders te betrappen en te bekeuren. Onlangs is in Rotterdam een project gestart om door middel van cameratoezicht zowel de pakkans als de bewustwording bij mensen te vergroten.

De Bredase VVD fractie is van mening dat bij dump hotspots in wijken en straten mobiel cameratoezicht mogelijk kan bijdragen aan de pakkans van de daders. Door middel van cameratoezicht laten we zien aan de buurt dat we de afvaldump problematiek serieus genomen wordt. Het heeft een preventieve werking op mogelijke daders, overtreders kunnen worden betrapt en BOA’s kunnen direct gestuurd worden met een bonnenboekje. 

Naast cameratoezicht is de Bredase VVD ook benieuwd of er andere maatregelen genomen kunnen worden om het gedrag van overtreders te veranderen en om te zorgen voor meer bewustwording. Uiteindelijk moeten we met zijn alle aan een schone en leefbare straat, wijk en stad werken. Daarom heeft de Bredase VVD de volgende vragen aan het college:

Vraag 1

Is het college het met de Bredase VVD eens dat cameratoezicht op hotspots van afvaldumpingen kan bijdragen aan de pakkans van daders?

Vraag 2

Is het college bereid om op deze hotspots mobiel cameratoezicht te overwegen als instrument?

Vraag 3

Ziet het college nog andere maatregelen om repressief of preventief op te treden tegen overtreders?


Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers