Vragen aan het college over Huisverbod voor daders huiselijk geweld

Helaas komt huiselijk geweld nog veel te veel voor in Breda. Op het moment dat dit gebeurt kan er gelukkig een huisverbod worden opgelegd. Bij een huisverbod wordt de dader tijdelijk uit huis geplaatst. Het is dan aan de dader om binnen zijn eigen netwerk tijdelijk onderdak te vinden voor de periode van het huisverbod. Veilig Thuis ziet daar op toe, zodat ze weten waar de pleger verblijft. Als de dader geen mogelijkheid heeft binnen het eigen netwerk onderdak te regelen dan helpt Veilig Thuis bij het regelen van tijdelijk onderdak, de overnachtingskosten neemt Veilig Thuis dan voor zijn rekening. Er is geen wettelijke verplichting om overnachtingskosten te betalen.

De Bredase VVD vind dit onbegrijpelijk en staat hier enorm van te kijken. Veilig Thuis doet geweldig werk in het ondersteunen van mensen wanneer er sprake is van huiselijk geweld en kan dit budget beter gebruiken om slachtoffers te helpen in plaats van daders in een hotel te stoppen. Waar de verdachte op dat moment slaapt is de allerlaatste prioriteit als het aan de Bredase VVD ligt.

De Bredase VVD is van mening dat dit dan ook onmiddellijk moet stoppen. Veilig Thuis moet zich namelijk volledig kunnen focussen op het helpen van de slachtoffers in plaats van zorgen maken over de daders. Daarom heeft de VVD de volgende vragen aan het college: 

Vraag 1

Is het college net zo hard geschrokken als de Bredase VVD fractie van het feit dat daders van huiselijk geweld gratis onderdak kunnen krijgen?

Vraag 2

Is het college het met de Bredase VVD fractie eens dat Veilig Thuis zich zo goed mogelijk moet kunnen focussen op de slachtoffers in plaats van op de daders?

Vraag 3

Heeft het college invloed op dit beleid van Veilig Thuis aangezien dit geen wettelijke verplichting is?

Vraag 4

Is het college bereid om aan te dringen bij Veilig Thuis te stoppen met het financieren van tijdelijk onderdak voor daders van huiselijk geweld?


Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W