Vragen aan het college over Avans en Breda University stoppen met gezamenlijke introdag

Afgelopen week hebben Avans en Breda University bekend gemaakt te stoppen met de gezamenlijke introductiedag voor nieuwe studenten. Het HBO-introfestival blijft wel bestaan. Deze gezamenlijke introductiedag moest het begin worden van een gezamenlijke introductieweek, zoals andere studentensteden deze kennen, helaas is dit nu van de baan. Beide instellingen zijn niet bereid tot het doen van wijzigingen in de roosters waardoor deze week in de toekomst zou kunnen plaatsvinden.

De Bredase VVD heeft er nooit een geheim van gemaakt groot voorstander te zijn van een gezamenlijke introductieweek waarbij alle (nieuwe) Bredase studenten kennis maken met alle facetten van onze stad. Hiermee zetten we helaas een flinke stap terug, aldus onze fractie.

Een gezamenlijke introductieweek zou Breda, naast andere studentensteden, ‘echt’ op de kaart kunnen zetten als een stad waarin je een leven lang kan leren, wonen en werken. Zo zijn er veel verschillende partijen als verenigingen, horeca en andere instellingen die willen meewerken aan een gezamenlijke introductieweek. Door het wegvallen van deze dag die Avans en BUAS, samen met de gemeente Breda, organiseerde heeft de Bredase VVD fractie de volgende vragen aan het college:

Vraag 1

Is het college het met de Bredase VVD eens dat dit een stap terug is in de richting van een gezamenlijke introductieweek? 

Vraag 2

Hoe kijkt het college tegen dit besluit van Avans en BUAS aan? Bent u betrokken geweest bij dit besluit van Avans en BUAS?

Vraag 3

Welke inspanningen heeft het college verricht om deze gezamenlijke introductiedag alsnog door te laten gaan?

Vraag 4

Wat gaat u als College doen om ervoor te zorgen dat studenten in de toekomst alsnog kunnen genieten van een gezamenlijke introductieweek?


Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers