Vragen aan het college over verdwijnen parkeerplaatsen parkstraat

In BN De Stem van 19 juni is te lezen dat er bij de herinrichting van de parkstraat parkeerplaatsen zullen verdwijnen. De ondernemersvereniging van de Wilhelminastraat heeft al aangegeven niet te spreken te zijn over deze maatregel. Het groener maken van onze stad juichen wij van harte toe maar vinden ook dat de parkeerdruk niet moet toenemen, zodat de Wilhelminastraat goed toegankelijk blijft voor de bezoekers.

Om deze redenen hebben we dan ook de volgende vragen:

Vraag 1

Klopt het dat er bij de herontwikkeling van de parkstraat parkeerplaatsen verdwijnen die niet elders in dit gebied worden gecompenseerd? 

Vraag 2

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er in dit gebied verdwenen de afgelopen twee jaar?

Vraag 3

Wanneer hebben de laatste parkeerdruk-metingen plaatsgevonden in de parkstraat?

Vraag 4

Hoe hoog ligt de parkeerdruk in de Wilhelminastraat en Parkstraat op de piekmomenten, bijvoorbeeld op zaterdag van 10:00 tot 16:00

Vraag 5

Is er bij het nemen van deze beslissing gekeken naar de gemiddelde parkeerdruk of ook naar de parkeerdruk op piekmomenten in deze twee straten?

Vraag 6

Hoe zijn omwonenden meegenomen bij deze herinrichting?

Vraag 7

Zijn bij deze herontwikkeling ook ondernemers en bezoekers meegenomen?


Wij zien uw reactie gaarne tegemoet.


Met vriendelijke groet,


Eddie Förster (VVD)