De VVD Breda is trots op de Begroting 2020!

De VVD-fractie is blij het met feit dat er échte keuzes worden gemaakt in de begroting voor volgend jaar. Échte keuzes die zorgen voor een mooier, fijner en welvarender Breda. Wat gaat er, onder andere, gebeuren in ons mooi Breda?

  • In 2020 worden weer honderden woningen gebouwd voor jong en oud en voor iedere portemonnee.
  • Er wordt geïnvesteerd in o.a. de Noordelijke Rondweg om gewoon door te kunnen rijden.
  • Het Talentcentrum voor sportontwikkeling wordt gebouwd.
  • De Nieuwe Mark wordt doorgetrokken en het  gebied rond de Seelingkazerne wordt verder ontwikkeld.
  • Er wordt een nieuwe doorstroomvoorziening voor dak- en thuislozen geopend.
  • Het OZB-tarief wordt opnieuw met 1 procent verlaagd en de hondenbelasting wordt afgeschafd.
  • Breda gaat verder aan de slag met straten en pleinen om zo de leefomgeving verder te verbeteren.
  • Er wordt ingezet duurzaamheid.
  • En er blijft goede zorg worden geboden voor wie zorg nodig heeft waarbij ook wordt gelet op de kosten.