Vragen aan het college over Dierenmishandeling in Breda

BN de Stem meldde 28 juni jl. dat er een hoogwerker nodig was om een hondje van een snikheet balkon te redden (*). De eigenaar was zelf niet thuis en het dier werd op het balkon aan zijn lot overgelaten. Gelukkig werd hier melding van gedaan door bezorgde Bredanaars en wist de politie het diertje middels een hoogwerker te redden. Terwijl het hondje op adem kwam op het politiebureau is de eigenaar opgespoord en die heeft het dier weer mee naar huis genomen na een proces-verbaal. Dit vindt de VVD Breda de omgekeerde wereld.

Huisdieren zijn voor de volle honderd procent van mensen afhankelijk. Dierenmishandeling - zoals wat met het bovenstaande hondje evident aan de hand is - moet kei- en keihard worden aangepakt. Het is van de zotte dat iemand die aantoonbaar zo weinig zorg en liefde voor zijn of haar huisdier heeft, weer de volle verantwoordelijkheid krijgt voor de ‘verzorging’. Daar moeten we als samenleving en als gemeente een stokje voor steken. Daarvoor zijn we een beschaafd land en een beschaafde stad.

In Lef en Liefde staat op pagina 35: ‘Zodra er voor de gemeente meer wettelijke mogelijkheden komen om dierenmishandeling aan te pakken - zoals het houdverbod - dan sluiten wij als eerste aan.’ Het wordt tijd dat hier vaart mee wordt gemaakt om dierenbeulen effectief te bestrijden. Met dieren ga je liefdevol en met respect om. Punt uit. Dus meer Lef en Dierenliefde! Daarom de volgende vragen aan het college:

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht over de dierenmishandeling van het hondje op het warme balkon?

Vraag 2

Wat vindt u van het feit dat de eigenaar het hondje na de mishandeling gewoon weer mee naar huis kon nemen?

Vraag 3

Zijn de kosten van de hoogwerker verhaald op de eigenaar van het hondje?

Vraag 4

Is het college het met de VVD Breda eens dat het verwerpelijk is dat dierenbeulen zeggenschap blijven houden over huisdieren?

Vraag 5

Wat kan de gemeente doen om dieren uit handen te houden van mensen die geen verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van huisdieren?

Vraag 6

Hoe snel kan Breda zich sterk maken voor een houdverbod? Wat zijn de ontwikkelingen op dit front?

Vraag 7

Indien het houdverbod nog in ontwikkeling is, is het college bereid hier versneld werk van te maken om het welzijn van Bredase huisdieren te vergroten?


Met vriendelijke groet,

Daan de Neef

(*) https://www.bndestem.nl/breda/piepend-hondje-zit-urenlang-tussen-eigen- uitwerpselen-vast-op-snikheet-balkon-in-breda~a760143b/


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W