Vragen aan het college over ondermijning en het in kaart brengen van criminaliteit

In BN De Stem is een artikel verschenen over het gebruik van een interactieve criminele kaart in de politieregio Zeeland- West-Brabant*. Het nieuwe middel in strijd tegen de ondermijnende criminaliteit is inmiddels in gebruik genomen door het Politieteam Weerijs (Etten-Leur, Zundert, Rijsbergen, Hazeldonk). De PvdA en VVD zijn blij met effectieve instrumenten om criminaliteit een halt toe te roepen. Zeker nu Breda en de regio de laatste tijd met verschillende incidenten – gerelateerd aan ondermijnende criminaliteit – te kampen heeft gehad.

Daarom stellen de PvdA en de VVD het college de volgende vragen:

Vraag 1

Vanaf wanneer wordt de ‘criminele kaart’ ook in Breda toegepast? Indien deze niet

Vraag 2

Is het college het met de PvdA en VVD eens dat dit type instrumenten helpt om de ondermijning in Breda en West-Brabant te bestrijden?

Eind augustus heeft de burgemeester de raad het programma integrale ondermijning Brabant Zeeland doen toekomen. Daarin wordt een aanpak uiteengezet om ondermijning in Noord-Brabant en Zeeland aan te pakken. Uw collega-burgemeester Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen heeft zich kritisch uitgelaten over de aandacht die er is voor de drugsproblematiek in Amsterdam.

Vraag 3

Bent u bereid om samen met de samenwerkingspartners aan de Bredase gemeenteraad een presentatie te geven over het bovengenoemde programma?    

Vraag 4

Bent u het met de heer Boelhouwer eens dat de Nederlandse politiek meer aandacht heeft voor de problematiek in Amsterdam dan in de rest van het land?

Vraag 5

Bent u net als de heer Boelhouwer bang dat politiecapaciteit voor ondermijning naar Amsterdam zal verdwijnen?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.


Met vriendelijke groet,

Joris Hoogbergen, Burgerraadslid PvdA Breda

Arnoud van Vliet, Fractievoorzitter VVD Breda

* Link bron BN De Stem


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W