Oproep fracties gemeenteraad Breda

Politiek Breda: 'Breda brengt het samen'

Beste Bredanaars, geacht college,

Ons leven bevindt zich in een unieke situatie vanwege het coronavirus. De omstandigheden veranderen van uur tot uur. Zoiets als dit hebben we in de recente geschiedenis niet eerder meegemaakt en de effecten ervan zijn enorm en onvoorspelbaar.

Juist in deze tijd moeten we laten dat Breda het samen doet. Want ook in Breda merken we de effecten van het coronavirus. Steeds meer Bredanaars ondervinden last in het dagelijks leven, er is veel onzekerheid en er zijn vele sectoren en groepen die extra hard geraakt worden. Wij betuigen onze medeleven aan hen die al het leven hebben gelaten, hun nabestaanden en onze gedachten gaan uit naar zij die nu vechten tegen het coronavirus.

(Inter)nationaal ontstaan er steeds meer maatschappelijke initiatieven en ondersteuning voor ondernemers en bedrijven in bepaalde sectoren die bovenmatig getroffen worden, zoals het onderwijs en de horeca. Er wordt enorm hard gewerkt door zorgverleners en mensen in andere cruciale beroepen, daarvoor onze grote waardering.

In Breda komen allerlei initiatieven los in de Bredase samenleving, de dorpen en wijken om elkaar te ondersteunen. Als politiek Breda juichen wij deze initiatieven toe en spreken onze waardering daarover uit. Tegelijkertijd zien we als politiek dat we elkaar nu hard nodig hebben. In Breda staan we zij aan zij en delen we de volgende oproep:

• Kijk hoe je op lokaal niveau mensen en/of bedrijven die bovenmatig getroffen worden door de huidige uitbraak van het coronavirus (COVID-19) kan ondersteunen.

• Sta voor elkaar klaar en maak maatschappelijk initiatieven mogelijk, opdat Bredanaars elkaar kunnen helpen.

• Ondersteun de Bredanaars die in vitale beroepen en cruciale sectoren werken (waaronder de zorg) om ze te ontzorgen, zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven uitvoeren.

• Heb oog voor ouderen en andere kwetsbare groepen en verlies ze nu niet uit het oog nu ‘sociale onthouding’ hen kan isoleren en eenzaamheid kan versterken.

• Blijf onze inwoners en bedrijven zo goed mogelijk informeren en let daarbij ook op de minder digitaal vaardige en/of taalvaardige inwoners.

Ook wij als raadsleden staan klaar om onze handen uit de mouwen te steken voor Breda. Wat kunnen wij doen en waar kunnen wij helpen? Geef het door aan de gemeente Breda. Immers: ‘Breda brengt het samen’.

Tim van het Hof (D66)

Arjen van Drunen (PvdA)

Jeroen Bruijns (CDA)

Joep Taks (50Plus)

Peter Bakker (GroenLinks)

Arnoud van Vliet (VVD)

Bas Maes (SP)

Peter Vissers (B’97)