Vragen aan het college over beveiliging zendmasten

De afgelopen weken zijn op meerdere plaatsen in Nederland zendmasten opzettelijk in brand gestoken. Zo ook een paar nachten geleden in Den Haag, waarbij één zendmast gebruikt werd door het C-2000 netwerk dat hulpdiensten gebruiken voor hun interne communicatie.

De daders proberen hierdoor de uitrol van het nieuwe 5G netwerk tegen te houden. Ook zijn er online eenvoudig veel berichten te vinden van mensen die een relatie zien tussen het nieuwe 5G netwerk en het Coronavirus. Bijna alle zendmasten die in brand worden gestoken zijn geen 5G masten, maar conventionele masten. Veel mensen zijn op dit moment afhankelijk van deze masten om met een goede internet- en telefoonverbinding thuis te werken. Het mag toch niet zo zijn dat Bredanaars hierdoor niet meer in staat zijn om fatsoenlijk thuis te werken. 

De Bredase VVD vindt het absurd dat mensen om deze idiote redenen zendmasten in brand steken, zeker als hierdoor het gevaar ontstaat dat hulpdiensten minder goed hun werk kunnen doen. Zeker in deze tijd moeten hulpdiensten altijd gebruik kunnen maken van hun communicatiemiddelen. Wij pleiten dan ook om de (kwetsbare) zendmasten in Breda preventief te beveiligen door middel van verlichting na zonsondergang en tijdelijk cameratoezicht. Ook kan de politie vaker patrouilleren langs (kwetsbare) zendmasten in de avonduren. 

Wij hopen dat door middel van goede verlichting, tijdelijk cameratoezicht en eventueel extra patrouilles de kans dat Bredase zendmasten in brand worden gestoken kleiner wordt, daarom de volgende vragen aan het college:

Vraag 1

Heeft zich dit probleem in Breda al voorgedaan? Zo nee, hoe schat het college de kansen in dat ook in Breda zendmasten slachtoffer kunnen worden van deze acties?

Vraag 2

Heeft het college inzicht in welke zendmasten binnen de gemeente het meest kwetsbaar zijn voor vermoedelijke pyromanen? Zoals masten in het buitengebied, op donkere plekken of makkelijk bereikbaar?

Vraag 3

Heeft het college al actie ondernomen om de kans op brandstichting zo klein mogelijk te maken?

Vraag 4

Hoe kijkt het college naar het initiatief om zendmasten preventief te beveiligen door middel van extra verlichting, tijdelijk cameratoezicht en eventueel extra politiepatrouilles?


Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W