Vragen aan het college over ieder zijn eigen cirkel in de parken

Nu de maatregelen rond Corona langzaam maar zeker worden versoepeld, het weer mooier wordt nu de lente echt is doorgebroken, gaan steeds meer mensen naar buiten. Tegelijkertijd levert dat ook uitdagingen op: hoe drukker het wordt op bepaalde plekken, des te lastiger het wordt om voldoende afstand te houden.

Dat geldt ook voor de parken die bij warme dagen veel bezocht worden door mensen die de buitenlucht en ontspanning zoeken en daardoor extra druk zijn bezet. In Rotterdam en op andere plekken in het buitenland (bijv. New York, Domino Park Brooklyn) heeft men daarvoor een oplossing gevonden: geef iedereen zijn eigen cirkel. Parken/recreatiegebieden in de openbare ruimte worden uitgerust met cirkels waardoor je alleen of met een maximaal toegestane groep voldoende afstand kunt houden van de andere mensen op die plek die ook willen recreëren (zie ook artikel van In de buurt Rotterdam).  

In winkelgebieden lijken pijlen en looplijnen een positieve bijdrage te leveren aan het houden van afstand terwijl het wel drukker wordt. De VVD Breda denkt dat het aanbrengen van cirkels in verschillende parken in onze wijken en dorpen, waar mensen gaan relaxen en van het mooie weer genieten, eenzelfde effect kan hebben. Dat zou ook kunnen gelden voor de plekken waar Bredanaars gaan zwemmen, zoals Wolfslaar. Als ook voor extra gebieden die naar aanleiding van de motie “Samen op zoek naar ruimte” toegevoegd kunnen gaan worden (zie Debatraad 28 mei jl). Deze cirkels kunnen vrij eenvoudig worden aangebracht op grasvelden. Daardoor kan het nuttige met het aangename worden gecombineerd. Bijkomend voordeel is eveneens dat het voor naleving als handhaving makkelijker wordt wanneer iedereen zijn eigen cirkel heeft. 

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

Vraag 1

Bent u bekend met o.a. het Rotterdamse initiatief van cirkels in parken? 

Vraag 2

Bent u het met de Bredase VVD eens dat dergelijke cirkels kunnen bijdragen aan een goede naleving van de coronamaatregelen en tegelijkertijd onze inwoners optimaal kunnen laten genieten van onze mooie parken?

Vraag 3

Indien u het met ons eens bent, bent u bereid om op korte termijn bij alle plekken waar Bredanaars recreëren in de openbare ruimte deze cirkels aan te brengen? 

Vraag 4

Omdat verwacht wordt dat meer mensen thuisblijven en er wel behoefte is om buiten te zijn, zeker voor mensen die geen eigen tuin hebben, vragen wij u ook te kijken of er naast de bekende plekken ook andere plekken (grasvelden, plantsoenen) in de openbare ruimte zijn waar dergelijke cirkels aangebracht kunnen worden. 


Wij zien uit naar uw beantwoording.


Met vriendelijke groeten,

Sven Planken, Raadslid


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W