Vragen aan het college over Ontwikkelingen Beeks Buiten

De afgelopen periode is er door de betrokken projectontwikkelaars een digitale peiling geweest over Beeks Buiten. Daarin hebben Bekenaren onder andere aangegeven dat het behoud van de identiteit voorop staat bij deze ontwikkeling, evenals de bereikbaarheid en een passend voorzieningenniveau.

De VVD stelde eerder dit jaar al vragen over Beeks Buiten waarin wij bovengenoemde thema‚Äôs ook adresseerden. De ontwikkeling aan de westkant van Prinsenbeek kan een mooie bijdrage leveren aan de woningbehoefte van het dorp, maar het gaat om een goede balans tussen bouwen/wonen en leefbaarheid. 

Er lijkt een volgende fase in de planvorming en de VVD is graag betrokken bij deze ontwikkeling. Daarom hebben wij de volgende vragen:

Vraag 1

Hoe ziet het planvormings- en realisatieproces eruit?

Vraag 2

Wanneer is het college aan zet en wanneer de raad? Welke stappen zijn daarin te onderkennen en hoe ziet het tijdpad eruit?

Vraag 3

Er is gesproken over 800 woningen. Hoe ziet u dit aantal in het licht van het huidige woningbestand in Prinsenbeek en de identiteit van het dorp?

Vraag 4

Op welke wijze borgt u dat de fysieke en sociale infrastructuur passen bij de ontwikkelingen? Zijn deze voor u inherent aan elkaar verbonden en worden ze daarmee ook al onderdeel van het project meegenomen?

Vraag 5

Op welke wijze draagt u er zorg voor dat te realiseren woningen aansluiten bij de behoefte van Prinsenbeek, zodat met name starters en ouderen in het dorp kunnen blijven wonen? 


Wij zien uit naar uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Carla Kranenborg-van Eerd


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W